alt
alt
alt
alt
 Đào tạo

Đào tạo

 Sinh viên

Sinh viên

NCKH

NCKH

Thư Viện

Thư Viện

Thông báo

Thông báo

...

......

Thời gian: 7h30 ngày 01/10/2016

Địa điểm: Nhà Biểu diễn, Cơ sở 2, số 52 Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, Nha Trang

-----------------------------------

Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật

Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật...

Thời gian: 08/10/2016

Địa điểm: Cơ sở 1 Trường Đại học Khánh Hòa

-----------------------------------

KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC (THÁNG 10/2016)

KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC (THÁNG 10/2016)...

Thời gian: 05/10/2016

Địa điểm: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, trường Đại học Khánh Hòa

Lịch công tác Cán bộ Giảng viên
Lịch công tác BAN GIÁM HIỆU
img-19-09-2016-26
MB BANK
MICROSOFT
adsDVvieclam
vietel Visit Nha Trang futaba Evason Ana Mandara Nha Tran intercontinental www.lyceejasi.fr adsdaegu