Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác

THANH NHẠC ( Mã ngành : 6210225)

21/09/2022
Chương trình đào tạo ngành Thanh nhạc trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khối kiến thức giáo dục đại cương như: lý luận chính trị, Nhà nước và pháp luật, ngoại ngữ, tin học, cơ sở văn hóa Việt Nam... nhóm kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành như: sử dụng nhạc cụ phổ thông (piano, guita), ký xướng âm, hòa thanh, kỹ thuật thanh nhạc, kỹ năng thực hành biểu diễn, kỹ thuật diễn viên, hát dân ca, hợp xướng, , ký xướng âm...
 • Đề án tuyển sinh năm 2022
 • Chính sách ưu đãi cho Tân sinh viên năm 2022
 • Các ngành tuyển sinh đại học năm 2022
 • Các phương thức xét tuyển đại học năm 2022
 • Các văn bản phòng Công tác sinh viên
 • Các quy chế, quy định về công tác học sinh, sinh viên trường Đại học Khánh Hòa
 • Chức năng - nhiệm vụ
 • ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 6 2022
 • ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ “TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN - HỘI NĂM HỌC 2021 – 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 – 2023”
 • Hội nghị viên chức và người lao động Trường Đại học Khánh Hoà năm học 2022-2023
 • Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với trường ĐH Khánh Hòa
 • HUẤN LUYỆN TỰ VỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA NĂM 2022.
Đối tác