Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  11/01/2019 00:00        

Kì họp thứ tư của Hội đồng Trường thông qua nhiều nội dung quan trọng

Chiều ngày 9 tháng 1 năm 2019, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đắc Tài - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng Trường, Kì họp thứ tư của Hội đồng Trường, Trường Đại học Khánh Hòa đã diễn ra tại Phòng họp 1, Trường Đại học Khánh Hòa.
Mở đầu kì họp, thừa ủy quyền của Hiệu trưởng, ông Trần Viết Thiện – Thư kí hội đồng Trường, trình bày Báo cáo việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Trường tại kì họp thứ III. Bản báo cáo nêu rõ Nhà trường đã triển khai và thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết kì họp thứ 3 của Hội đồng Trường như: Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Khánh Hòa giai đoạn 2017 – 2020, Kế hoạch phát triển Đào tạo Trường Đại học Khánh Hòa giai đoạn 2017 – 2020, Đề án thành lập trường phổ thông thực hành, Kế hoạch tuyển sinh.

 

Hình 1: Ông Trần Viết Thiện – Trưởng Khoa KHXH và NV, Thư kí Hội đồng Trường 

báo cáo việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Trường tại kì họp thứ III

Cũng trong kì họp thứ tư này, Nhà trường đã trình Hội đồng trường các văn bản: Bản tự đánh giá của Ban giám hiệu Nhà trường năm học 2017-2018; Báo cáo việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của Nhà trường; Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019; Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế đối với viên chức của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2018; Đề án về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường Đại học Khánh Hòa; Đề án thành lập trường Phổ thông thực hành; Đề án thành lập Khoa Y.

Hình 2: Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó hiệu trưởng nhà trường, Thành viên Hội đồng Trường thông qua Bản tự đánh giá của Ban giám hiệu Nhà trường năm học 2017-2018

 

Hình 3: Ông Lê Văn Thành - Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Thành viên hội đồng Trường trình bày Đề án thành lập trường Phổ thông thực hành; Đề án thành lập Khoa Y.

 

Đây là kì họp có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến sự phát triển của Trường Đại học Khánh Hòa. Sau khi nghe nhiều ý kiến đóng góp, kể cả phát biểu trực tiếp và bằng văn bản, ông Nguyễn Đắc Tài, Chủ tịch Hội đồng Trường đã đưa ra những kết luận Kì họp thứ 4. Các nội dung sau đây được thông qua với sự nhất trí cao: Báo cáo việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của nhà trường; Bản tự đánh giá của Ban giám hiệu Nhà trường năm học 2017-2018; Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Trường tại kỳ họp thứ III; Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019.
Ông Nguyễn Đắc Tài lưu ý, trong phương hướng năm học tới và những năm tiếp theo Nhà trường cần tập trung vào hai vấn đề mấu chốt: Một là, phải xây dựng được đội ngũ giảng viên có trình độ cao; Hai là, phải tiếp cận chương trình đào tạo hiện đại để đầu ra sinh viên ngày càng được nâng cao.
Hội đồng Trường cơ bản nhất trí với Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế đối với viên chức của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2018. Hội đồng Trường giao Ban giám hiệu xây dựng cụ thể với các bước đi phù hợp. Về Đề án thành lập trường Phổ thông thực hành và Đề án thành lập Khoa Y: Hội đồng Trường nhất trí về chủ trương; giao Ban giám hiệu Nhà trường hoàn thiện đề án một cách cụ thể. Việc xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực của Nhà trường là hết sức cần thiết. Đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường làm tờ trình cụ thể đề xuất Ban chỉ đạo Phát triển nhân lực của Tỉnh hỗ trợ trong việc đào tạo nguồn nhân lực hiện có.
Với việc thông qua tám nội dung quan trọng của kì họp, trong đó có những nội dung lớn như: Đề án về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường Đại học Khánh Hòa; Đề án thành lập trường Phổ thông thực hành; Đề án thành lập Khoa Y; Kì họp thứ 4 của Hội đồng Trường đã thành công tốt đẹp. Ông Trần Viết Thiện, thư kí Hội đồng Trường cho biết: Trong vài ngày tới, chủ tịch Hội đồng Trường sẽ kí ban hành Nghị quyết của kì họp. Nghị quyết Kì họp thứ 4 sẽ tạo nên những chuyển biến quan trọng cho sự phát triển của Nhà trường.

 

Hình 4: Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó chủ tịch UBND Tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng Trường

 kết luận Kì họp thứ IV

 

Phòng TT và HTQT

 

 

 
Tổng quan