Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  17/01/2019 15:52        

Hội nghị Tổng kết công tác Khuyến học - Khuyến tài năm 2018

Chiều ngày 17.01.2019, Hội nghị khuyến học, khuyến tài năm 2018 do cô Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Hội khuyến học Trường Đại học Khánh Hòa chủ trì đã được tổ chức tại giảng đường 1 Trường Đại học Khánh Hòa.

Hình 1: Cô Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó hiệu trưởng, Chủ tịch hội khuyến học nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Thay mặt Ban chấp hành Hội khuyến học Trường Đại học Khánh Hòa, thầy Đặng Văn Đức đã trình bày trước hội nghị các văn bản: Báo cáo tổng kết công tác Khuyến học - Khuyến tài năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, Hội khuyến học Trường Đại học Khánh Hòa đã đạt được những kết quả đáng chú ý:

- Có 10 tập thể và 40 cá nhân được Nhà trường khen thưởng đột xuất.

- 03 tập thể và 22 cán bộ giáo viên được khen thưởng về thành tích viết báo và công trình nghiên cứu khoa học.

- Trường được Bộ công an tặng 01 bằng khen; 01 cá nhân được Bộ công an tặng kỉ niệm chương vì an ninh tổ quốc; 01 cá nhân được Tỉnh ủy tặng bằng khen; 01 cá nhân và 01 tập thể được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.

- Công đoàn Trường được Công đoàn Khối khen thưởng.

- Đoàn thanh niên và Hội sinh viên được Tỉnh đoàn và Ban thư ký Hội sinh viên Tỉnh khen thưởng.

- Hội Khuyến học hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, được tặng 01 giấy khen về thành tích thực hiện Đề án 192 và 01 giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Hình 2: Thầy Đặng Văn Đức báo cáo tổng kết công tác Khuyến học, Khuyến tài

 

Nhằm tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã được, các đại biểu tham gia hội nghị đã thảo luận sôi nổi. Hội Khuyến học Trường Đại học Khánh Hòa đã đưa ra các phương hướng chung, nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tập trung phát triển mạnh mẽ tổ chức Hội ở cơ sở làm nòng cốt thúc đẩy phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài trong toàn thể CBVC NLĐ và HSSV góp phần tích cực vào cuộc vận động xây dựng đơn vị học tập, xã hội học tập...

- Tiếp tục kiện toàn và củng cố 13 Chi hội trực thuộc, phấn đấu 100% CBVC NLĐ và HSSV là hội viên tích cực của Hội.

- Phối hợp với chính quyền và Công đoàn trường triển khai đăng ký xây dựng Gia đình học tập và Đơn vị học tập năm 2019.

- Đưa công tác thi đua khen thưởng khuyến học, khuyến tài vào nề nếp, động viên khen thưởng kịp thời, chính xác, đảm bảo khách quan, trung thực.

- Triển khai xây dựng chuyên mục Khuyến học, Khuyến tài trên website của nhà trường.

...

Cũng tại hội nghị, Hội khuyến học Trường Đại học Khánh Hòa đã khen thưởng các cá nhân, tổ chức, đơn vị  đã có những thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến học, khuyến tài năm 2018.

Hình 3: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập được khen thưởng tại Hội nghị

Hình 4: Các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến học, khuyến tài 

 

Phòng TT và HTQT

 

 
Tổng quan