Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  26/02/2019 07:28        

Hỏi – Đáp về 02 ngành Văn học (Văn học – Báo chí, truyền thông); Việt Nam học (Văn hóa du lịch) của Khoa KHXH&NV

Hỏi – Đáp về 02 ngành tuyển sinh mới năm 2019 thuộc nhóm ngành KHXH&NV

Cơ hội đối với các bạn yêu thích nghề làm Văn, làm Báo
Ngành: Văn học (Văn học – Báo chí, truyền thông)


1. Ngành Văn học (Văn học – Báo chí, truyền thông) là gì?
Ngành cử nhân Văn học ở Trường Đại học Khánh Hòa đào tạo theo hướng ứng dụng, cụ thể là ứng dụng Văn học vào lĩnh vực báo chí, truyền thông. Chương trình đào tạo tiếp cận theo hướng đa mục tiêu: đào tạo cử nhân làm công tác nghiên cứu văn học và những lĩnh vực có liên quan như báo chí, xuất bản, truyền thông (Người học có thể học lên Thạc sĩ, Tiến sĩ để làm giảng viên Văn học ở các trường cao đẳng, đại học).
2. Ngành Văn học (Văn học – Báo chí, truyền thông) học gì?
Chương trình đào tạo có 02 modul kiến thức: văn học và ngôn ngữ học; báo chí và truyền thông. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo các kỹ năng: Kỹ năng nghiên cứu, phê bình văn học; Kỹ năng viết báo, biên tập báo chí, xuất bản; kĩ năng tổ chức sự kiện,...
3. Học ngành Văn học (Văn học – Báo chí, truyền thông) ra làm gì?
Ngành Văn học (Văn học – Báo chí, truyền thông) hướng đến 3 vị trí việc làm cơ bản là: cán bộ nghiên cứu, giảng dạy; Phóng viên, biên tập viên và cán bộ chức năng trong các cơ quan quản lý báo chí, xuất bản.
4. Xét tuyển theo phương thức và tổ hợp môn nào?
- Xét tuyển bằng cả hai phương thức trên cùng tổ hợp môn xét tuyển: học bạ và điểm kì thi THPT Quốc gia.
- 04 tổ hợp môn xét tuyển gồm: Văn-Sử-Địa; Văn-Sử-Giáo dục công dân; Văn-Địa-Giáo dục công dân; Toán-Văn-Tiếng Anh.

                                                 Hotline tư vấn của Khoa: 0982 053 058

                       Cơ hội đối với các bạn yêu thích nghề làm Cán bộ Văn hóa, Hướng dẫn viên du lịch
                        Ngành: Việt Nam học (Văn hóa Du lịch)

1. Ngành Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) là gì?
Ngành cử nhân Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) ở Trường Đại học Khánh Hòa đào tạo theo hướng ứng dụng, cụ thể là ứng dụng Việt Nam học vào lĩnh vực văn hóa và hướng dẫn viên du lịch. Đây là cách tiếp cận đa mục tiêu, sinh viên tốt nghiệp có thể làm cán bộ văn hóa hoặc làm hướng dẫn viên du lịch (Người học có thể học lên Thạc sĩ, Tiến sĩ để làm giảng viên ở các trường cao đẳng, đại học).
            2. Ngành Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) học gì?
Chương trình đào tạo có 02 modul kiến thức:
Về Văn hóa: cung cấp những kiến thức chuyên sâu về văn hoá Việt Nam.
Về Hướng dẫn viên Du lịch: cung cấp những kiến thức và nghiệp vụ chuyên sâu về hướng dẫn viên du lịch: tuyến điểm du lịch, thiết kế và điều hành tour du lịch, marketing du lịch,...
3. Học ngành Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) ra làm gì?
Ngành Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) hướng đến 2 vị trí việc làm cơ bản là cán bộ văn hóa và hướng dẫn viên du lịch.
4. Xét tuyển theo phương thức và tổ hợp môn nào?
- Xét tuyển bằng cả hai phương thức trên cùng tổ hợp môn xét tuyển: học bạ và điểm kì thi THPT Quốc gia.
- 04 tổ hợp môn xét tuyển gồm: Văn-Sử-Địa; Văn-Sử-Giáo dục công dân; Văn-Địa-Giáo dục công dân; Toán-Văn-Tiếng Anh.

Hotline tư vấn:  0982 053 058 (Thầy Thiện - Trưởng khoa)

 
Tổng quan