Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  25/11/2019 10:16        

Phó giáo sư, Tiến sĩ Chu Đình Lộc - Phó Hiệu trưởng


Phó giáo sư,Tiến sĩ CHU ĐÌNH LỘC
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

 a) Nhiệm vụ, trách nhiệm:

 - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước các cơ quan lãnh đạo cấp trên và với cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh – sinh viên về công tác sinh viên; công tác đoàn thể và các hoạt động phong trào; công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng cháy chữa cháy; công tác giáo dục quốc phòng.
  - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

 b) Phụ trách các đơn vị:
  Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Nghiên cứu, trải nghiệm sáng tạo và Khởi nghiệp; công tác Đảng, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên.

 Liên hệ:

 Email: chudinhloc@ukh.edu.vn
 
Điện thoại (0258) 3522476 - số máy lẻ 118

 
Tổng quan