Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  27/04/2021 16:08        

Sư Phạm Vật Lý (Chuyên Ngành: Sư phạm Khoa học tự nhiên) - 7140211A

 

SƯ PHẠM VẬT LÝ

(Sư phạm Khoa học tự nhiên)

Mã ngành: 7140211A

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Vật lý bậc Đại học nhằm đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Vật lý.

Mục tiêu chính của chương trình là sinh viên sau khi tốt nghiệp có đầy đủ kiến thức và năng lực để thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên giảng dạy môn Khoa học tự nhiên ở trường Trung học cơ sở, có năng lực thiết kế và vận hành chương trình giáo dục nhà trường, đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Chương trình được thiết kế cập nhật các kiến thức mới và kiến thức tích hợp; tăng thời lượng đào tạo các kỹ năng sư phạm của giáo viên Khoa học tự nhiên; gắn kết giữa đào tạo kiến thức với các kỹ năng nghề. Đặc biệt, chương trình còn tăng cường năng lực ngoại ngữ chuyên ngành, công nghệ thông tin, kiếm tra đánh giá theo yêu cầu của chương trình mới

 
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

● Chương trình đào tạo hiện đại, đáp ứng với yêu cầu đổi mới dạy học của đất nước.

● Giảng dạy theo học chế tín chỉ với hệ thống các học phần Vật Lý tự chọn đa dạng, giúp người học dễ dàng lựa chọn theo năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp.

● Người học thường xuyên được đi thực tập, thực tế, giao lưu với chuyên gia và tham gia các hoạt động ngoại khóa giúp đáp ứng tốt yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp và tiếp tục học lên các bậc học cao hơn.

● Có cơ hội tham gia các kì thi Olympic Vật lí toàn quốc, các khóa học bồi dưỡng chuyên môn trong nước và nước ngoài.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Nắm vững kiến thức cơ bản về triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, tâm lý học, giáo dục học, phương pháp nghiên cứu khoa học, khoa học xã hội và nhân văn và khoa học tự nhiên để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Có kỹ năng sử dụng thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin, tiếng Anh cơ bản và rèn luyện kỹ năng mềm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Các học phần gồm 3 mảng chính:
- Một là kiến thức chuyên ngành Vật lý từ cơ bản đến nâng cao để có thể tự tin giảng dạy được chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông cũng như xây dựng nền tảng cho việc tiếp tục học lên các bậc học cao hơn sau này

- Hai là phương pháp dạy học giúp sinh viên sau khi ra trường có cách truyền đạt kiến thức dễ hiểu, tự tin và cập nhật các phương pháp dạy học tích cực, hiện đại. Đặc biệt, các học phần thực hành, thực tế chiếm hơn 50% thời lượng của chương trình.

- Ba là cập nhật các nội dung, phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá theo yêu cầu của chương trình Giáo dục phổ thông mới, đặc biệt việc đánh giá năng lực theo yêu cầu của giáo dục hiện nay

Triển vọng nghề nghiệp

• Giảng dạy Vật lý tại các trường Trung học, Trung cấp, các trường Cao đẳng, Đại học trong cả nước.

• Làm việc tại các viện nghiên cứu về Vật lý và các lĩnh vực liên quan.

• Làm việc tại các cơ sở ứng dụng khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực: điện tử, cơ – điện, sản xuất, kinh doanh thiết bị khoa học – kỹ thuật.

• Tham gia tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các hoạt động giáo dục STEM.

Tổ hợp xét tuyển

- Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Hóa, Sinh (B00); Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) và Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07).

 
 

Liên hệ ban tư vấn của Khoa:

- Cô Lê Thị Quỳnh Hương. ĐT: 0983 572 526

 
Tổng quan