Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  01/06/2020 00:00        

Thông báo - Thời khóa biểu ôn tập 12

 
Bài viết liên quan
Thông báo - Về việc thực hiện các biện pháp phòng chống bão Molave (Bão số 9)
Thông báo - Tuyển dụng công chức, viên chức Trường Đại học Khánh Hòa năm 2020
Giới thiệu về Trường Đại học Khánh Hòa.
Thông báo - Về việc tạm hoãn tổ chức lễ tổng kết năm học 2019-2020 & trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa I bậc đại học (2016-2020) và khóa 43 bậc cao đẳng (2017-2020).
Thông báo - Phòng dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y Tế.
Thông báo thống kê kết quả hoạt động KH&CN, xác nhận giờ NCKH năm học 2019-2020 và đăng ký hoạt động KH&CN năm học 2020-2021
Thông báo V/v Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài NCKH của Sinh viên 2019-2020
Thông báo V/v Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN
Thông báo V/v Đăng ký đề tài KH&CN cấp Trường năm học 2020-2021
Thông báo số 01 - Tuyển sinh năm 2020
Thông báo V/v Đăng ký đề tài KH&CN cấp Trường năm học 2020-2021
Thông báo V/v Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN
Thông báo - Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở năm 2021
Thông báo Kiểm tra tiến độ đề tài KH&CN của giảng viên NH 2019-2020(đợt 2)
Thông báo - Về việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 (cho đến khi có thông báo mới)
Thông báo - Về việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 (đến hết 22-3-2020)
Thư mời chào giá cung cấp các dịch vụ sửa chữa máy vi tính, máy in, máy chiếu, máy photocopy năm 2020
Thông báo - Về việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ học do dịch bệnh Covid-19
Thông báo - Về việc trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học và phòng, chống dịch bệnh SARS-CoV2
Tổng quan