Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  11/06/2020 17:35        

Thông báo thống kê kết quả hoạt động KH&CN, xác nhận giờ NCKH năm học 2019-2020 và đăng ký hoạt động KH&CN năm học 2020-2021

Thông báo V/v thống kê kết quả hoạt động KH&CN, xác nhận giờ NCKH năm học 2019-2020 và đăng ký hoạt động KH&CN năm học 2020-2021:

 
Bài viết liên quan
Thông báo: Điểm thi phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức năm 2020, phần thi kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học
Thông báo - Tuyển cộng tác viên truyền thông
Kết quả thi tuyển viên chức năm 2020 phần thi kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học và thời gian nhận đơn phúc khảo
Thông báo - Về việc phòng chống bão số 12
Thông báo - Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức Trường Đại học Khánh Hòa năm 2020
Thông báo - Về việc thực hiện các biện pháp phòng chống bão Molave (Bão số 9)
Thông báo - Tuyển dụng công chức, viên chức Trường Đại học Khánh Hòa năm 2020
Giới thiệu về Trường Đại học Khánh Hòa.
Thông báo - Về việc tạm hoãn tổ chức lễ tổng kết năm học 2019-2020 & trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa I bậc đại học (2016-2020) và khóa 43 bậc cao đẳng (2017-2020).
Thông báo - Phòng dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y Tế.
Thông báo V/v Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài NCKH của Sinh viên 2019-2020
Thông báo V/v Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN
Thông báo V/v Đăng ký đề tài KH&CN cấp Trường năm học 2020-2021
Thông báo số 01 - Tuyển sinh năm 2020
Thông báo - Thời khóa biểu ôn tập 12
Thông báo V/v Đăng ký đề tài KH&CN cấp Trường năm học 2020-2021
Thông báo V/v Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN
Thông báo - Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở năm 2021
Thông báo Kiểm tra tiến độ đề tài KH&CN của giảng viên NH 2019-2020(đợt 2)
Tổng quan