Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  06/10/2020 07:46        

Thành tựu trong 5 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Khánh Hoà (2015-2020)

Cách đây 5 năm, ngày 03/8/2015, trường Đại học Khánh Hoà được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và ngày 01/10/2015, Trường chính thức đi vào hoạt động.
Trong quá trình xây dựng và phát triển, Trường có nhiều thuận lợi, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động luôn đoàn kết, đồng lòng, tập trung trí tuệ xây dựng nhà trường.


Ảnh: Tiến sĩ Lê Thị Mỹ Bình phát biểu tại Lễ công bố quyết định thành lập Trường Đại học Khánh Hòa ngày 03 tháng 08 năm 2015

 Đồng thời Trường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh uỷ Khánh Hoà, Bộ Giáo dục và đào tạo, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, sự giúp đỡ của các sở ngành trong tỉnh, tạo mọi điều kiện để Trường nhanh chóng ổn định và phát triển.

 Bên cạnh những thuận lợi, trong những năm qua, trường Đại học Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn, thách thức do bối cảnh chung của đất nước và của tỉnh Khánh Hoà như: thiên tai xảy ra liên tiếp (2017-2018), dịch bệnh (2019), đời sống cán bộ, viên chức, người lao động khó khăn...đã ảnh hưởng đến việc xây dựng cơ sở vật chất và  hoạt động của trường.  

 Đi lên từ hai trường cao đẳng, Trường cũng gặp nhiều khó khăn, do phải sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ giảng viên, nhu cầu nguồn nhân lực một số ngành là thế mạnh của trường bị giảm sút. Đặc biệt, địa điểm của Trường chưa ổn định, cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo và hoạt động khoa học, công nghệ của trường…

 Với quyết tâm cao, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động đã khắc phục nhiều khó khăn, thách thức, nổ lực phấn đấu, ổn định và xây dựng trường đại học Khánh Hoà phát triển, từng bước khẳng định thương hiệu nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Nhìn lại 5 năm qua, trường đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng nổi bật:

 Một là, công tác tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức luôn được quan tâm sắp xếp tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của trường có 301 người, trong đó 226 giảng viên (gồm 02 giảng viên cao cấp, 31 giảng viên chính, 193 giảng viên) và 75 cán bộ, viên chức, nhân viên làm việc hành chính.

 Các hội đồng chỉ đạo và tư vấn cũng được thành lập và kiện toàn như: Hội đồng trường; Hội đồng Chỉ đạo an ninh – quốc phòng; Hội đồng Chỉ đạo dân chủ cơ sở; Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; Hội đồng Khoa học và đào tạo.

 Xây dựng và ban hành đầy đủ các quy chế, quy định, nội quy đáp ứng các hoạt động của trường theo đúng quy định. Việc giải quyết chế độ chính sách, tiền lương, tiền thưởng được quan tâm. Công tác cán bộ, rà soát và sắp xếp lại lao động phù hợp với bộ máy tổ chức của trường được thực hiện thường xuyên.

 Kết quả công tác tổ chức, cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực trong việc quản lý, điều hành hoạt động của trường; công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; công tác cải cách hành chính gắn với việc đẩy mạnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, viên chức, bảo vệ tốt chính trị nội bộ.

 Hai là, việc nắm bắt tình hình và công tác tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên được thực hiện thường xuyên. Trong hoàn cảnh 2 trường nhập lại, việc sắp xếp lại cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên cũng có những tâm tư, dư luận chưa được tốt; sự tác động mặt trái của mạng xã hội, sự chống phá của các thế lực thù địch,..nhưng Đảng bộ đã làm tốt tư tưởng, phần lớn cán bộ, đảng viên, viên chức yên tâm, phấn khởi công tác và học tập.

 Nhìn chung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tuyên truyền pháp luật, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội đã góp phần ổn định an ninh chính trị trong toàn trường, tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và học sinh sinh viên.

 Ba là, công tác đào tạo, bồi dưỡng và bảo đảm chất lượng giáo dục đại học được chú trọng. Thành quả lớn nhất ở giai đoạn vừa qua trong công tác đào tạo là sự triển khai thành công chương trình giáo dục đại học. Trong thời gian qua, trường đã mở được 13 ngành đào tạo trình độ đại học và cao đẳng, trong đó có nhiều ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, ngôn ngữ, mở ra hướng đi mới của trường.

 Chất lượng và chuẩn đầu ra của sinh viên ngày một tăng. Tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn hàng năm từ 60%-65%, trong đó tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại khá giỏi đạt hơn 96%. Trong nhiệm kỳ qua, trường đã đào tạo được trên 4000 sinh viên tốt nghiệp, tỷ lệ sinh viên có việc làm trên 96% đáp ứng nhu cầu xã hội.

 Công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, chức danh nghề nghiệp giáo viên phổ thông và nghiệp vụ du lịch, ngoại ngữ, tin học… đạt nhiều thành tích đáng kể.

 Công tác bảo đảm chất lượng giáo dục được quan tâm. Trường đã và đang thực hiện quy trình tự đánh giá, bước đầu triển khai đánh giá một số chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục đại học.

 Với những kết quả trên, Trường Đại học Khánh Hoà đã góp phần cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tỉnh Khánh Hoà và khu vực.

 Bốn là, công tác khoa học công nghệ thời gian qua, có nhiều thành quả đáng ghi nhận. Toàn trường đã thực hiện 118 đề tài các cấp. Hàng năm, Nhà trường đều tổ chức các hội thảo cấp trường. Ngoài ra còn có phối hợp tổ chức hội thảo quốc gia, quốc tế. Việc viết giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo phục vụ đào tạo cũng được quan tâm. Hằng năm, có từ 3-5 tài liệu có chỉ số ISBN được xuất bản.

 Đặc biệt, Tạp chí Khoa học của trường được cấp chỉ số ISSN và đã xuất bản được 07 số với các bài báo khoa học thuộc nhiều lĩnh vực có chất lượng. Bên cạnh đó, nhiều cán bộ, giảng viên đã có các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước.

 Kết quả khoa học công nghệ thể hiện năng lực nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín của nhà trường.


Ảnh: Hội thảo khoa học quốc gia "Đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong thời kỳ cách mạng Công nghiệp 4.0"

 Năm là, công tác học sinh, sinh viên và hoạt động kết nối phục vụ cộng đồng luôn được quan tâm. Trường đã nâng cao chất lượng công tác phục vụ, giải quyết các thủ tục hành chính, chế độ chính sách, hỗ trợ cho sinh viên dân tộc tại tỉnh Khánh Hoà.

 Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên, tham gia tích cực các nhiệm vụ của tỉnh như Festival Biển 2017, 2019, hoạt động đối ngoại quân sự Thái Bình Dương; các hoạt động cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện, xoá đói, giảm nghèo, khắc phục thiên tai, dịch bệnh... vừa giáo dục ý thức cộng đồng, vừa góp phần chia sẻ trách nhiệm xã hội đối với cán bộ, viên chức và sinh viên.

 Sáu là, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, công tác y tế học đường được chú trọng nhằm tạo môi trường an toàn cho học sinh, sinh viên học tập, đặc biệt xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

 Nhìn chung, thời gian qua, nhà trường đã tạo môi trường thuận lợi, về chỗ ở và dịch vụ tiện ích, bảo đảm cung cấp cho sinh viên môi trường học tập, sinh hoạt và cư trú an ninh, an toàn. Công tác an ninh, trật tự của Nhà trường được các cấp ghi nhận và khen thưởng.

 Bảy là, công tác kế hoạch - tài chính, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị trường học đảm bảo cho các hoạt động của trường; hoạt động thu, chi theo đúng quy định của pháp luật, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

 Nhà trường đã tăng cường các trang thiết bị phục vụ dạy, học, nghiên cứu khoa học đáp ứng từng bước yêu cầu đào tạo của nhà trường; tiến hành các sửa chữa nhỏ, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị nhằm đảm bảo công tác dạy - học và các hoạt động của nhà trường.

 Cụ thể, trường đã thực hiện các dự án như: tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị các phòng thí nghiệm, phòng thực hành du lịch, đầu tư xây dựng thư viện hiện đại, khắc phục bão số 12 năm 2017... cải tạo, sửa chữa cơ sở 1, cơ sở 2 và ký túc xá sinh viên.

 Thời gian qua, với sự nỗ lực tối đa, trường đã bảo đảm duy trì cơ sở vật chất, đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, đáp ứng các hoạt động của nhà trường.

 Tám là, công tác truyền thông, xây dựng thương hiệu; đối ngoại và hợp tác quốc tế thời gian qua được chú trọng. Trường luôn hợp tác với các cơ quan báo, đài truyền hình đưa tin về trường, đặc biệt là phối hợp tuyên truyền tuyển sinh; Trường đã sử dụng nhiều kênh thông tin như website, các mạng xã hội, xây dựng thương hiệu nhà trường, kết hợp tổ chức và tham gia nhiều sự kiện chính trị, văn hoá, nhằm từng bước khẳng định thương hiệu của Trường Đại học Khánh Hoà trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

 Việc mở rộng quan hệ hợp tác với các sở ngành; trường, viện; doanh nghiệp trong và ngoài nước được quan tâm. Trong thời gian qua, trường đã cử cán bộ, giảng viên đi học tập, bồi dưỡng ở nước ngoài; đồng thời đón nhiều sinh viên, giảng viên, chuyên gia nước ngoài đến học tập, công tác tại trường.


Ảnh: Tiến sĩ Lê Thị Mỹ Bình tại buổi giao lưu cùng hải quân Hoàng Gia CANADA

 Chín là, công tác cải cách hành chính được quan tâm, xây dựng các quy chế, quy định, quy trình làm việc theo chuẩn ISO, cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống E-Office trong công tác hành chính, các phần mềm trong đào tạo, quản lý, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ cán bộ, viên chức, sinh viên và người dân.

 Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai thường xuyên, đầy đủ và đúng quy định. Thời gian qua, Trường đón nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra cấp trên đến kiểm tra các hoạt động của nhà trường như thanh tra tài chính, tổ chức, tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo, quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ... Theo đó, một số hoạt động được chấn chỉnh, bảo đảm tuân theo đúng các quy định.

 Mười là, kết quả lãnh đạo thực hiện dân chủ cơ sở và các tổ chức đoàn thể có nhiều chuyển biến. Các hoạt động của trường đều thực hiện công khai, dân chủ, bàn bạc, thống nhất. Đầu năm học lãnh đạo tổ chức hội nghị cán bộ viên chức, người lao động; duy trì lịch tiếp dân của lãnh đạo; thực hiện đối thoại sinh viên; duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng,...

 Các tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể thực hiện theo đúng tôn chỉ, mục đích và điều lệ; thực hiện vai trò phản biện, động viên đoàn viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Kết quả xếp loại từ năm 2015 đến nay, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên của trường luôn đạt thành tích xuất sắc, nhiều năm giữ lá cơ đầu thi đua của tỉnh.

 Có thể nói, 5 năm xây dựng (2015-2020), trong bối cảnh nhiều khó khăn, song nhìn chung tập thể cán bộ, viên chức, người lao động trường Đại học Khánh Hòa đã đoàn kết, nổ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu rất cơ bản. Uy tín, chất lượng đào tạo và niềm tin của nhân dân vào nhà trường ngày càng cao.

 Bước sang giai đoạn (2020 – 2025), tình hình đất nước và tỉnh Khánh Hòa sẽ có nhiều chuyển biến về nhu cầu nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt giáo dục đại học sẽ có nhiều thay đổi sâu sắc. Giáo dục đại học sẽ gặp nhiều thách thức về lựa chọn mô hình phát triển và phương thức đào tạo; mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục đại học sẽ thay đổi. Đây vừa tạo cơ hội thuận lợi, vừa là thách thức, khó khăn cho sự phát triển của trường Đại học Khánh Hòa.

 Với tinh thần cầu tiến, đổi mới sáng tạo, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động trường Đại học Khánh Hoà phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung trí tuệ, xây dựng và phát triển Trường Đại học Khánh Hòa theo định hướng ứng dụng đa ngành; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng, hướng tới trường đại học thông minh và xanh, trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ của tỉnh Khánh Hòa và Nam Trung Bộ./

Tác giả: Chu Đình Lộc

 
Bài viết liên quan
Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm Âm nhạc – Múa” năm học 2020 - 2021
Hội thi “Tìm kiếm tài năng Nghệ thuật lần thứ 3” năm học 2020 - 2021
Liên hoan “Chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ” lần thứ XXIX năm 2020
Lễ khai giảng, kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo việt nam 20/11 năm học 2020-2021
Trường Đại học Khánh Hòa chung tay ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại do bão, lũ lụt năm 2020
Công tác chuẩn bị cho cuộc thi “Tìm hiểu di sản văn hóa Việt Nam” của Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn
Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp và chào đón tân sinh viên khóa 5
Hội thi cắm hoa nghệ thuật “Chào mừng thành công đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kỷ niệm 90 năm thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 – 20/10/2020”
Chào đón Tân sinh viên Khóa 2020
Video: Tọa đàm - 05 năm thành lập Trường Đại học Khánh Hòa
Ngành Hóa học và Sinh học: Nhiều cơ hội việc làm
Kỳ học Giáo dục Quốc phòng – An ninh, kỉ niệm khó phai thời sinh viên.
Hội nghị đối thoại sinh viên với lãnh đạo trường năm học 2019 - 2020
Để ngành Sư phạm có sức hút
Khai mạc Hội thao truyền thống sinh viên cấp trường Trường Đại học Khánh Hòa 2020
Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Khánh Hòa
Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ 18/5/2020
Hội thảo khoa học “Định hướng nâng cao năng lực ngoại ngữ của sinh viên nhóm Ngành Du lịch, Khách sạn – Nhà hàng”
Ra mắt Đội cộng tác viên Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Khánh Hòa
Trường Đại học Khánh Hoà tổ chức Lễ kỷ niệm “Ngày Khoa học và Công Nghệ Việt Nam (18/5/2020)”
Tổng quan