Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  28/10/2020 01:58        

Thông báo - Về việc thực hiện các biện pháp phòng chống bão Molave (Bão số 9)

 
Bài viết liên quan
Thông báo: Mời chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị máy tính, máy in, máy chiếu
Thông báo: Sinh viên trở lại học tập trung tại Trường
Thông báo - Về việc triển khai dạy học trực tuyến năm học 2020 - 2021
Thông báo: Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính hạng II và Giảng viên chính hạng III
Thông báo: Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa; Về việc Giới thiệu chức danh và chữ ký Hội đồng Trường Đại học Khánh Hòa.
Thông báo: Điểm thi phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức năm 2020, phần thi kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học
Thông báo - Tuyển cộng tác viên truyền thông
Kết quả thi tuyển viên chức năm 2020 phần thi kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học và thời gian nhận đơn phúc khảo
Thông báo - Về việc phòng chống bão số 12
Thông báo - Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức Trường Đại học Khánh Hòa năm 2020
Thông báo - Tuyển dụng công chức, viên chức Trường Đại học Khánh Hòa năm 2020
Giới thiệu về Trường Đại học Khánh Hòa.
Thông báo - Về việc tạm hoãn tổ chức lễ tổng kết năm học 2019-2020 & trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa I bậc đại học (2016-2020) và khóa 43 bậc cao đẳng (2017-2020).
Thông báo - Phòng dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y Tế.
Thông báo thống kê kết quả hoạt động KH&CN, xác nhận giờ NCKH năm học 2019-2020 và đăng ký hoạt động KH&CN năm học 2020-2021
Thông báo V/v Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài NCKH của Sinh viên 2019-2020
Thông báo V/v Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN
Thông báo V/v Đăng ký đề tài KH&CN cấp Trường năm học 2020-2021
Thông báo số 01 - Tuyển sinh năm 2020
Thông báo - Thời khóa biểu ôn tập 12
Tổng quan