Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  21/12/2020 08:55        

Đảng ủy Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực kiện kế hoạch số 03-KH/TU ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Ban thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa về việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2020, tại phòng 206C, cơ sở 1, Đảng ủy Trường Đại học Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020.

Tham dự Hội nghị có: PGS.TS. Chu Đình Lộc – Phó Bí thư đảng ủy; TS. Phan Phiến – Phó Bí thư đảng ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra; Lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm; Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và toàn thể đảng viên của đảng bộ Trường Đại học Khánh Hòa.

Hình 1: Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe PGS.TS. Chu Đình Lộc truyền đạt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Báo cáo tổng kết các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng của tỉnh ủy.

Hình 2: PGS.TS. Chu Đình Lộc báo cáo tại hội nghị

Hội nghị cũng đã tiến hành tổng kết công tác đảng năm 2020 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác đảng năm 2021. Năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng đảng bộ Trường Đại học Khánh Hòa cố gắng nỗ lực khắc phục và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực như: công tác đào tạo, bồi dưỡng và đảm bảo chất lượng; công tác khoa học công nghệ; công tác học sinh, sinh viên và hoạt động kết nối phục vụ cộng đồng; công tác quốc phòng và đảm bảo an ninh, trật tự trường học; công tác kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị trường học; công tác truyền thông và hợp tác quốc tế; công tác cải cách hành chính và thanh tra pháp chế. Phát huy những kết quả nêu trên, công tác đảng năm 2021 của Đảng bộ Trường Đại học Khánh Hòa tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện công tác xây dựng đảng và công tác đoàn thể.

 

Hình 3: TS. Phan Phiến phát biểu tại hội nghị

Nhân dịp này đảng ủy Trường Đại học Khánh Hòa đã khen thưởng 5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong toàn đảng bộ.

Hình 3: Khen thưởng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là hoạt động nhằm giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể của trường nắm vững những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội. Qua đó, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, nêu cao quyết tâm trong việc đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn hoạt động của cac đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin bài, hình ảnh: Minh Phong

 
Tổng quan