Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  29/01/2021 15:30        

Hội nghị thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 28 tháng 1 năm 2021, Trường Đại học Khánh Hòa đã công bố quyết định số 121/QĐ-ĐHKH về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 và tổ chức phiên họp đầu tiên.

Hình 1: TS. Phan Phiến – Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa trao quyết định cho PGS.TS.  Chu Đình Lộc

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có 21 thành viên do PGS.TS Chu Đình Lộc – Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường làm chủ tịch; TS. Lê Công Hoan – Trưởng Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Trường Đại học Khánh Hòa làm Phó chủ tịch.

 Hội đồng Khoa học và Đào tạo có chức năng tư vấn cho hiệu trưởng các vấn đề về công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đại học và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Hội đồng làm việc theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Quy định về phân cấp quản lý và các quy định về tổ chức và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo của Nhà trường.

Hội đồng giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025

Hình 2: PGS.TS. Chu Đình Lộc – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 chủ trì hội nghị

Trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2020 -2025, các thành viên Hội đồng đã tiến hành thảo luận các vấn đề về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng; Những nhiệm vụ chủ yếu và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cũng trong buổi họp này, Hội đồng đã nghe báo cáo hai đề án mở ngành đào tạo mới: ngành Quản trị Khách sạn và ngành Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc). Sau khi thảo luận, phản biện và góp ý cho các Tiểu ban đề án, Hội đồng đã biểu quyết thông qua hai đề án mở ngành với tỉ lệ biểu quyết 100% đồng ý mở hai ngành đào tạo mới.

Tin bài: Nguyễn Hoài Văn

 
Tổng quan