Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  06/04/2021 15:47        

Thông báo: Về việc lấy ý kiến góp ý xây dựng chính sách bảo đảm chất lượng

1. Khảo sát lấy ý kiến góp ý xây dựng chính sách bảo đảm chất lượng online (dành cho các cán bộ, viên chức, sinh viên của trường Đại học Khánh Hòa và các chuyên gia, nhà khoa học từ các địa phương khác).

2. Phiếu khảo sát xây dựng chính sách bảo đảm chất lượng bản in giấy (dành cho các đối tác của các đơn vị, bao gồm cả các doanh nghiệp có sinh viên thực tập, thực hành và làm việc).

3. Kế hoạch xây dựng chính sách bảo đảm chất lượng Trường Đại học Khánh Hoà.

4. Thư ngỏ của Hiệu trưởng:

 
Tổng quan