Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  21/02/2022 08:31        

Giáo dục Tiểu học - Mã ngành: 7140202

 

GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Mã ngành: 7140202

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục tiểu học trình độ đại học đào tạo đội ngũ giáo viên tiểu học có đầy đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng nhiệm vụ của người giáo viên tiểu học, có khả năng tự học và làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề giáo dục thuộc lĩnh vực chuyên môn đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên và Chương trình giáo dục phổ thông; có khả năng tiếp cận và ứng dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật vào giảng dạy và phát triển chuyên môn; có đầy đủ thể lực, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học để học tập sau đại học ở các chuyên ngành giáo dục tiểu học hoặc chuyên ngành gần, nhằm phục vụ yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

Ngoài khối kiến thức lí thuyết được học trên lớp, sinh viên được tham gia học tập, kiến tập, thực tập tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; được hướng dẫn nghiên cứu khoa học; giao lưu trao đổi chuyên môn nghiệp vụ tại hội thi nghiệp vụ sư phạm được tổ chức hàng năm; tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, câu lạc bộ kĩ năng mềm; được tạo mọi điều kiện học tập, nghiên cứu để phát triển và thể hiện năng lực bản thân.

 

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

● Chương trình đào tạo hiện đại, đáp ứng với yêu cầu đổi mới dạy học của đất nước.
● Giảng dạy theo học chế tín chỉ với hệ thống các học phần tự chọn đa dạng, giúp người học dễ dàng lựa chọn theo năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp.
● Người học thường xuyên được đi thực tập, thực tế, giao lưu với chuyên gia và tham gia các hoạt động ngoại khóa giúp đáp ứng tốt yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp và tiếp tục học lên các bậc học cao hơn.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Kiến thức chung: Nắm vững kiến thức cơ bản về triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, tâm lý học, giáo dục học, sinh lí học trẻ em, phương pháp nghiên cứu khoa học, khoa học xã hội và nhân văn và khoa học tự nhiên để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Có hiểu biết về tình hình kinh tế - văn hoá - xã hội, đời sống, phong tục tập quán của địa phương để có thể hoà nhập và góp phần phát triển cộng đồng. Có kỹ năng sử dụng thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin, tiếng Anh cơ bản và rèn luyện kỹ năng mềm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

- Một là kiến thức chuyên ngành nền tảng, cơ bản về Tiếng Việt, Văn học, Toán học, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội, Tin học và Công nghệ, và kiến thức về Mĩ thuật cơ bản, Âm nhạc cơ bản, công tác Đoàn- Đội bổ trợ cho yêu cầu dạy học ở tiểu học, giúp đảm nhận được các môn học có trong chương trình tiểu học và sinh viên sau tốt nghiệp có thể học tiếp lên các trình độ cao hơn.
- Hai là kiến thức về phương pháp dạy học gắn với các môn học tại trường Tiểu học như Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Công nghệ, Tự nhiên Xã hội, Lịch sử, Địa lí; cập nhật các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học tích cực, hiện đại theo yêu cầu của chương trình Giáo dục phổ thông mới, giúp sinh viên sau khi ra trường có đủ năng lực về phương pháp để tổ chức hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới, sáng tạo. Đặc biệt, chương trình đào tạo có các học phần như tổ chức hoạt động trải nghiệm, STEM và kiểm tra đánh giá năng lực theo yêu cầu của giáo dục hiện nay.
- Ba là kiến thức nghiệp vụ, trang bị cho sinh viên những kĩ năng nghề và năng lực nghề cần thiết thông qua các hoạt động thực hành nghề nghiệp, thực hành nghiệp vụ, thực tế phổ thông, thực tập sư phạm...

Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ngành Giáo dục tiểu học người học có thể đảm nhận công việc sau:

- Giáo viên tiểu học ở các trường công lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

- Chuyên viên các Phòng/Sở Giáo dục và Đào tạo tại các địa phương;

- Giảng viên ở các trường đại học đào tạo giáo viên tiểu học (sau quá trình học tập và bồi dưỡng để đạt chuẩn giảng viên);

- Làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến giáo dục tiểu học.

Tổ Hợp môn xét tuyển

* Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Văn, Anh (D01); Văn, Sử, Tiếng Anh (D14); Văn, Sử, Địa (C00).

 
 

Liên hệ ban tư vấn của Khoa:

- Cô Huỳnh Lê Chi Hải; ĐT: 0914 918 809.

Facebook: @khoasuphamdhkh

 

 
Tổng quan