Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  28/09/2021 15:33        

Đảng bộ Trường Đại Học Khánh Hòa quán triệt nghị quyết hội nghị tw3 và chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

Sáng ngày 28/09/2021, Đảng bộ trường Đại học Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021 kết hợp tổ chức học tập, tuyên truyền chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Hội nghị được tổ chức đồng thời trực tiếp tại giảng đường 1 và trực tuyến trên ứng dụng Microsoft Teams.

Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy Khánh Hòa, có đồng chí Phan Xuân Hòa - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Lưu Hồng Vân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Về phía trường Đại học Khánh Hòa có đồng chí Lê Thị Mỹ Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Phan Phiến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Chu Đình Lộc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí là Đảng ủy viên và cấp ủy các chi bộ trực thuộc; cán bộ chủ chốt không là Đảng viên (tham dự trực tiếp tại giảng đường 1); Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường và toàn thể đảng viên của Đảng bộ (tham dự trực tuyến).

Hình 1: Quang cảnh Hội nghị tại giảng đường 1

          Tại Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Hòa đã quán triệt quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28 tháng 07 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đến toàn thể đại biểu tham dự.

Hình 2: Đồng chí Phan Xuân Hòa quán triệt quy định số 22-QĐ/TW tại Hội nghị

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, đồng chí Chu Đình Lộc đã báo cáo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng thời quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30 tháng 07 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Kết luận số 05-KL/TW ngày 03 tháng 06 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án án tham nhũng.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 và báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 9 tháng đầu năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ trường Đại học Khánh Hòa.

Cũng trong chương trình Hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh” do đồng chí Lưu Hồng Vân truyền đạt.

Hình 3: Đồng chí Lưu Hồng Vân truyền đạt tại Hội nghị

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021 kết hợp tổ chức học tập, tuyên truyền chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” của Đảng bộ trường Đại học Khánh Hòa là hoạt động nhằm đánh giá, sơ kết công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 9 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 đồng thời phổ biển những văn bản mới của Đảng đến toàn thể đảng viên và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết quả của Hội nghị là cơ sở để các chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên nghiên cứu, cụ thể hóa các nội dung trọng tâm của Chuyên đề vào việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và cá nhân, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Tin bài, hình ảnh: Lê Minh Phong

 
Tổng quan