Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  18/04/2022 15:20        

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng ngày 14.4.2022, tại Giảng đường 1, Đảng bộ Trường Đại học Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tham dự hội nghị có bà Lê Thị Mỹ Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Ông Phan Phiến – Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng; Đảng uỷ viên; Lãnh đạo Trường; cấp uỷ các chi bộ trực thuộc; Trưởng, phó các đơn vị; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn, Hội Sinh viên.

Hình 1: Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã lắng nghe ông Chu Đình Lộc – Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa, Báo cáo viên tỉnh ủy triển khai:

 Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

Nghị quyết 09-NQ/TƯ, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 21/3/2022 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 23/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TƯ, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hình 2: Ông Chu Đình Lộc – Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa triển khai chuyên đề

Sau hơn 3h làm việc nghiêm túc, hiệu quả. Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Đảng bộ Trường Đại học KHánh Hòa đã thành công tốt đẹp.

Tin bài: Nguyễn Hoài Văn

 
Bài viết liên quan
Tổng quan