Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Thông báo - Về việc phòng chống bão số 12
09/11/2020

Về việc phòng chống bão số 12

Thông báo - Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức Trường Đại học Khánh Hòa năm 2020
30/10/2020

Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức Trường Đại học Khánh Hòa năm 2020

Thông báo - Về việc thực hiện các biện pháp phòng chống bão Molave (Bão số 9)
28/10/2020

Thực hiện các biện pháp phòng chống bão Molave (Bão số 9)

Thông báo - Tuyển dụng công chức, viên chức Trường Đại học Khánh Hòa năm 2020
09/09/2020

Tuyển dụng công chức, viên chức Trường Đại học Khánh Hòa năm 2020

Giới thiệu về Trường Đại học Khánh Hòa.
23/08/2020

Giới thiệu về Trường Đại học Khánh Hòa.

Thông báo - Về việc tạm hoãn tổ chức lễ tổng kết năm học 2019-2020 & trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa I bậc đại học (2016-2020) và khóa 43 bậc cao đẳng (2017-2020).
07/08/2020

Về việc tạm hoãn tổ chức lễ tổng kết năm học 2019-2020 & trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa I bậc đại học (2016-2020) và khóa 43 bậc cao đẳng (2017-2020).

Thông báo - Phòng dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y Tế.
27/07/2020

Phòng dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y Tế.

Thông báo thống kê kết quả hoạt động KH&CN, xác nhận giờ NCKH năm học 2019-2020 và đăng ký hoạt động KH&CN năm học 2020-2021
11/06/2020

Thông báo V/v thống kê kết quả hoạt động KH&CN, xác nhận giờ NCKH năm học 2019-2020 và đăng ký hoạt động KH&CN năm học 2020-2021

Thông báo V/v Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài NCKH của Sinh viên 2019-2020
01/06/2020

Thông báo V/v Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài NCKH của Sinh viên 2019-2020

Thông báo V/v Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN
01/06/2020

Thông báo V/v Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN

|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|
Tổng quan