Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  26/02/2020 07:01        

Kế hoạch ra quân phát động tháng thanh niên năm 2020 và tổng dọn vệ sinh khuôn viên trường học để phòng chống dịch Covid - 19

Kế hoạch ra quân phát động tháng thanh niên năm 2020

 và tổng dọn vệ sinh khuôn viên trường học để phòng chống dịch Covid - 19

Kế hoạch 09 KH/ĐTN của đoàn trường Đại học Khánh Hòa về việc ra quân phát động tháng thanh niên năm 2020 và tổng dọn vệ sinh khuôn viên trường học để phòng chống dịch Covid - 19.

 
Đoàn thanh niên