Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  05/02/2020 22:49        

Báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên học kì 1, năm học 2019 - 2020

Báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên học kì 1, năm học 2019 - 2020

Báo cáo Số 06 BC/ĐTN về sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên học kì 1, năm học 2019 - 2020 của Đoàn thanh niên Trường Đại học Khánh Hòa.

 
Đoàn thanh niên