Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  30/03/2020 11:51        

Quyết định Ban hành quy chế hoạt động của BCH Đoàn trường

Quyết định Số: 02 - QĐ/ĐTN về Ban hành quy chế hoạt động của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Khánh Hòa khóa II,  nhiệm kì 2019 - 2022.

 
Đoàn thanh niên