Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Khoa học XH&NV ❯ Chi tiết
       
  10/10/2020 00:09        

Hội nghị Cán bộ công chức viên chức năm học 2020 – 2021 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

         Chiều ngày 8/10/2020, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tiến hành tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức năm học 2020 - 2021, với sự có mặt đông đủ của cán bộ viên chức trong Khoa.       

 

Hình ảnh Hội nghị cán bộ công nhân viên chức Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Khánh Hoà

          Chủ trì hội nghị, ThS. Chu Thị Lộc An, phụ trách Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn thông qua “Báo cáo đánh giá tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 –2020” về các mặt: Công tác quản lí chuyên môn; Công tác tổ chức giảng dạy; Công tác khoa học công nghệ; Công tác quản lí nề nếp của giảng viên và sinh viên và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm học 2019 -2020. Theo đó, năm học 2019-2020, Khoa đã quản lí và triển khai đào tạo 03 chương trình đào tạo: Quản trị văn phòng- Hệ Cao đẳng; Việt Nam học (Văn hóa Du lịch), Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông)– Hệ đại học và hoàn thành việc mở thêm mã ngành đào tạo cử nhân Văn hóa học (Văn hóa – Truyền thông). Các chương trình đào tạo của Khoa đều thực hiện đúng tiến độ; Công tác tổ chức thi học kỳ, vào điểm đảm bảo theo quy định. 

            Đặc biệt năm học vừa qua, Khoa đã đạt được những thành tích đáng kể trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học: Có 05 đề tài cấp Trường, trong đó: 02 đề tài được nghiệm thu với kết quả 1 đề tài đạt loại Giỏi, 01 đề tài đạt loại Khá; 03 đề tài chuẩn bị được nghiệm thu vào tháng 10/2020; 20 bài báo khoa học đăng trên các tạp chíchuyên ngành có chỉ số và được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước công nhận và 16 báo cáo tham gia các hội nghị, hội thảo các cấp quốc gia, tỉnh, trường. Bên cạnh đó Khoa cũng đã tổ chức 16 buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm trao đổi kết quả tự bồi dưỡng, nghiên cứu của giảng viên. Kết quả này là cơ sở để cán bộ giảng viên trong Khoa nâng cao chất lượng giảng dạy. Toàn khoa đã thực hiện được 4442,4 giờ NCKH, trong đó giờ NCKH thừa là 1697.4 giờ; Về phía sinh viên có: 55 sinh viên đạt loại khá;  26 sinh viên đạt loại giỏi; 02 sinh viên đạt loại xuất sắc. 

          Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Nhà trường và dựa trên cơ sở Kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021 của Khoa đã được Hiệu trưởng phê duyệt, Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021. Hội nghị cũng đã biểu quyết thống nhất những nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu và thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm học như sau: 

 •    - 100% CBGV chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy, quy chế của Trường, Khoa;

 •    - 100% CBGV đạt danh hiệu lao động tiên tiến;

 •    - Mỗi Bộ môn thực hiện từ 02 báo cáo chuyên đề trở lên;

 •    - Mỗi Bộ môn tổ chức ít nhất  01 Hội giảng chuyên đề cấp Khoa;

 •    - Xuất bản ít nhất 01 quyển sách/tài liệu ứng dụng vào hoạt động đào tạo; công bố 3-5 bài báo khoa học trên Tạp chí chuyên ngành và Hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia;

 •    - Có 02 đề tài NCKH của GV và 3-5 để tài NCKH của Sinh viên;

 •    - Có từ 75% SV trở lên tốt nghiệp đạt yêu cầu và từ 95% sinh viên trở lên có kết quả học tập đạt yêu cầu;

 •    - Có ít nhất 01 Bộ môn đạt danh hiệu Lao động xuất sắc và 01 cán bộ giảng viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua;

 •    - Tập thể Khoa đạt danh hiệu Lao động xuất sắc;

 •    - Tổ Công đoàn đạt danh hiệu Vững mạnh xuất sắc;

 •    - Đoàn thanh niên đạt danh hiệu Vững mạnh xuất sắc; 

            Hội nghị đã thông qua các mục tiêu trên với sự đồng tình, nhất trí cao từ đội ngũ cán bộ công nhân viên chức ở trong Khoa. Phát huy tinh thần và trí tuệ của đội ngũ giảng viên, sinh viên trong toàn Khoa và tiếp nối những thành công đã đạt được từ những năm học trước, hy vọng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm học 2020-2021./.

                                                                                              ThS.Lê Thị Phương

 
Khoa Khoa học XH&NV