Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Khoa học XH&NV ❯ Chi tiết
       
  13/10/2020 21:24        

Xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa KHXH&NV

          Căn cứ quyết định số 611/QĐ-ĐHKH ngày 29/9/2020 của trường Đại học Khánh Hòa về việc thành lập Hội đồng khoa học xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020 – 2021, ngày 09/10/2020 các Hội đồng Khoa học của Khoa KHXH&NV đã tiến hành xét duyệt các thuyết minh đề cương nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Khoa.

          Sinh viên tham gia làm nghiên cứu khoa học trong năm học 2020-2021 thuộc năm 2 của các chuyên ngành: Văn học (Văn học – Báo chí, truyền thông) và Việt Nam học (Văn hoá Du lịch). Phạm vi đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm nay tập trung nhiều vào các vấn đề liên quan tới chuyên ngành đào tạo của Khoa KHXH&NV như: nghiên cứu về ý thức của sinh viên về tác hại của truyền thông bạo lực; về sự phát triển của báo truyền hình Khánh Hoà trong thời kì hội nhập; về quản lý di sản vản hoá, du lịch văn hoá,… Với tinh thần làm việc nghiêm túc, các Hội đồng đã góp ý cho những thuyết minh đề cương, giúp sinh viên hình dung cách thức tiến thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học như thế nào cho hiệu quả nhất. Kết quả cuối cùng 05 đề tài  đã được Hội đồng xét duyệt và tiếp tục thực hiện. 

          Nghiên cứu khoa học song hành cùng quá trình học tập sẽ giúp sinh viên rèn luyện cho mình những kỹ năng và tư duy trong học thuật. Đây cũng là dịp để sinh viên trong Khoa có cơ hội học hỏi, trau dồi thêm kiến thức về lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Việc tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng là dấu hiệu tích cực cho thấy hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên đang được kích hoạt và sẽ sớm đi vào quỹ đạo phát triển theo định hướng của Nhà trường.

          Một số hình ảnh Hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa KHXH&NV:

                                                                             ThS. Lê Thị Phương

 
Khoa Khoa học XH&NV