Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Khoa học XH&NV ❯ Chi tiết
       
  13/11/2020 10:59        

Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường của giảng viên Khoa KHXH&NV

Chiều ngày 29/10/2020 tại Phòng họp 1, Cơ sở 1, Trường Đại học Khánh Hoà đã tổ chức buổi bảo vệ kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường về vấn đề: "Phát triển nguồn tài nguyên thông tin phục vụ hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và học tập tại Trường Đại học Khánh Hoà" của TS. Bùi Thị Thanh Diệu, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khánh Hoà và Ths. Huỳnh Thị Thu Thảo, Thư viện Trường Đại học Khánh Hoà.

Hình ảnh 1: Hội đồng bảo vệ thuyết minh đề cương 

Hội đồng xét duyệt đề tài gồm: 

1. Chủ tịch hội đồng: Ths. Huỳnh Thị Cẩm Duyên

2. Phản biện 1: Ths. Vũ Thị Lê, Đại học Thái Bình Dương

3. Phản biện 2: Ths. Đào Mộng Uyển, Đại học Khánh Hoà

4. Uỷ viên: Ths. Phan Thị Quỳnh, Đại học Khánh Hoà

5. Thư kí: TS. Nguyễn Thị Hồng Cúc, Đại học Khánh Hoà

Nhóm tác giả đã thuyết trình kết quả nghiên cứu của đề tài, tập trung vào các nội dung chính sau:

1. Cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu: Làm rõ các khái niệm và các vấn đề lý luận liên quan tới việc phát triển nguồn tài nguyên thông tin tại thư viện đại học

2. Thực trạng việc tổ chức, quản lý và khai thác nguồn tài nguyên thông tin tại Trường Đại học Khánh Hoà: Phân tích và đánh giá công tác phát triển nguồn tài nguyên thông tin tại Thư viện Trường Đại học Khánh Hoà đồng thời đánh giá khả năng đáp ứng nguồn tài nguyên thông tin đối với người dùng tin tại Thư viện.

3. Giải pháp phát triển nguồn tài nguyên thông tin tại Thư viện Trường Đại học Khánh Hoà: Kết quả nghiên cứu đã đề xuất 3 bộ giải pháp chính về cơ chế chính sách, chất lượng nguồn tài nguyên thông tin và nhóm các giải pháp hỗ trợ phát triển nguồn tài nguyên thông tin.

Hình ảnh 2: Hội đồng thẩm định nội dung đề tài nghiên cứu

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá, nhận xét tập trung vào các vấn đề chính của nghiên cứu như: Xác định những khái niệm trung tâm của đề tài; Làm rõ các số liệu về thực trạng phát triển nguồn tài nguyên thông tin tại Thư viện Trường đại học Khánh Hoà; Rút ngắn và làm cô đọng hơn các giải pháp đề xuất; Chỉnh sửa lại về mặt hình thức cho đúng biểu mẫu quy định;... Kết quả Đề tài nghiên cứu được Hội đồng thông qua với xếp loại Xuất sắc.

 

 
Khoa Khoa học XH&NV