Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Khoa học XH&NV ❯ Danh sách tin
Chức năng nhiệm vụ của khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
10/03/2020

. Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng.

Khoa Khoa học XH&NV