Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Khoa học XH&NV ❯ Danh sách tin
Quy trình công tác
30/03/2020

Quy trình công tác theo tiêu chuẩn Iso 9001:2015 của Khoa KHXHNV ban hành kèm theo QĐ số 975/QĐ-ĐHKH-TTPCKĐCL ngày 03/10/2018.

Khoa Khoa học XH&NV