Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Lý luận cơ bản ❯ Chi tiết
       
  25/11/2021 09:56        

Bộ quy trình ISO

Bộ tiêu chuẩn ISO Khoa Lý luận cơ bản:

1. Chức năng - nhiệm vụ:

 

2. Mục tiêu chất lượng:

 

3.Sơ đồ tổ chức:

 

4. Bộ tiêu chuẩn ISO của giảng viên

 
Khoa Lý luận Cơ bản