Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Lý luận cơ bản ❯ Chi tiết
       
  22/12/2020 16:25        

Nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường của giảng viên Khoa Lý luận cơ bản

Sáng ngày 18/12/2020, tại Phòng họp 2, Cơ sở 1, Trường Đại học Khánh Hoà đã tổ chức nghiệm thu Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường: "Rèn luyện phong cách học tập Hồ Chí Minh cho sinh viên Trường Đại học Khánh Hoà" của Th.S Nguyễn Thị Thảo Tiên (chủ nhiệm đề tài), Th.S Huỳnh Thị Bích Thuộc và Th.S Lê Minh Phong (thành viên).

          Hội đồng nghiệm thu Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp trường gồm: 

          1. Chủ tịch hội đồng: TS. Trần Thị Yên Ninh - Trưởng Khoa LLCB, trường Đại học Khánh Hoà;

          2. Phản biện 1: TS. Vũ Thị Kim Oanh - Tổ trưởng bộ môn GDCT, trường Đại học Khánh Hoà;

          3. Phản biện 2: TS. Võ Văn Dũng – Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng Quản lý Khoa học;

          4. Uỷ viên: Th.S Đỗ Thị Hà, Giảng viên Khoa LLCB, trường Đại học Khánh Hoà;

          5. Thư ký: TS. Nguyễn Thị Hồng Cúc, trường Đại học Khánh Hoà

Hội đồng nghiệm thu Đề tài NCKH cấp trường của ThS Nguyễn Thị Thảo Tiên (chủ nhiệm) và nhóm tác giả

Th.S Nguyễn Thị Thảo Tiên - Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện đề tài với các nội dung chính:

1. Phong cách học tập Hồ Chí Minh;

2. Thực trạng rèn luyện phong cách học tập Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Đại học Khánh Hòa;

3. Giải pháp rèn luyện phong cách học tập Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Đại học Khánh Hòa.

Các thành viên của Hội đồng phát biểu ý kiến và nêu câu hỏi cho Ban chủ nhiệm đề tài. Th.S Nguyễn Thị Thảo Tiên - Chủ nhiệm đề tài trả lời câu hỏi của Hội đồng. Sau đó, Hội đồng nghiệm thu Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp trường đã thảo luận công khai, độc lập, khách quan về những vấn đề được đặt ra để đánh giá đề tài.

Chủ tịch Hội đồng kết luận chung về kết quả đề tài và những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện đề tài: Nhóm tác giả đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Nội dung đề tài đã phân tích đầy đủ, rõ ràng và hợp lý trong việc đánh giá, phân tích về lĩnh vực nghiên cứu. Đề tài đã thể hiện tính khoa học, cụ thể, rõ ràng của việc luận giải về sự cần thiết phải nghiên cứu và đáp ứng mục tiêu đặt ra. Tuy nhiên, nhóm tác giả cần chỉnh lại hình thức theo đúng quy định; trích dẫn nguồn trong định nghĩa “phong cách học tập Hồ Chí Minh”; cô đọng nguyên nhân chủ quan của phần thực trạng.

Kết quả Đề tài nghiên cứu được Hội đồng thông qua với xếp loại khá.

Trần Thị Yên Ninh

 
Khoa Lý luận Cơ bản