Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Lý luận cơ bản ❯ Chi tiết
       
  13/09/2021 09:40        

Khoa Lý luận cơ bản tổ chức Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức năm học 2021 - 2022

Thực hiện kế hoạch năm học theo hướng dẫn của Nhà trường, vào 8h00 ngày 11 tháng 9 năm 2021, tại phòng họp Teams, Khoa Lý luận cơ bản (LLCB) đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức năm học 2021 - 2022.

Chủ trì Hội nghị có TS. Trần Thị Yên Ninh - Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa LLCB; đồng chí Nguyễn Hữu Tường - Tổ trưởng tổ Công đoàn khoa cùng sự góp mặt của tập thể giảng viên trong khoa.

Hội nghị đã tiến hành tổng kết hoạt động và góp ý dự thảo báo cáo tổng kết của Khoa LLCB năm học 2020 - 2021, thảo luận và thống nhất phương phương hướng, nhiệm vụ năm học của Trường Đại học Khánh Hòa cũng như đăng ký chỉ tiêu phấn đấu của khoa trong năm học 2021-2022. Ngoài ra, Hội nghị cũng tiến hành bầu đại biểu tham dự Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức Trường Đại học Khánh Hòa năm học 2021 - 2022.

Trong năm học 2020 - 2021, với sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Chi bộ, lãnh đạo Khoa và sự nỗ lực của tập thể thể giảng viên trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài, Khoa LLCB đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phong trào khác. Kết quả, Khoa đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và 14/17 cán bộ, giảng viên hoàn HTTNV, 3/17 giảng viên HTNV vì lý do thiếu giờ giảng khách quan.

                                                  Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức Khoa LLCB (2021 - 2022) qua Teams

Trên tinh thần rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế và phát huy cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trên tất cả mọi lĩnh vực, Hội nghị đã thống nhất Phương hướng nhiệm vụ của Khoa trong năm học 2021 - 2022 và quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của năm học như sau:

- 100% cán bộ, giảng viên chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt cơ quan và đơn vị.

- 100% gia đình đạt danh hiệu Gia dình nhà giáo văn hóa.

- 100% cán bộ, giảng viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

- Danh hiệu thi đua của Khoa: Tập thể lao động xuất sắc.

- Danh hiệu thi đua cấp Tổ:

+ 3/3 đạt Tổ lao động tiên tiến (100%).

+ 1/3 đạt Tổ lao động xuất sắc (33,3%).

- Danh hiệu thi đua Tổ Công đoàn: Tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc.

- Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 2/17 đồng chí (71,76%)

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến đề xuất ở một số hạn mục và cơ bản thống nhất với bản dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 cũng như phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học Khánh Hòa.

Sau khi lấy ý kiến, Hội nghị đã nhất trí bầu 9 đại biểu đại diện cho Khoa tham dự Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức của Trường Đại học Khánh Hòa vào thời gian sắp tới.

                                                                                               Ngô Thế Lâm

 

 

 

 

 
Khoa Lý luận Cơ bản