Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Lý luận cơ bản ❯ Chi tiết
       
  08/11/2021 22:42        

Kỷ niệm 104 năm "Tinh thần cách mạng Tháng Mười Nga bất diệt" (07/11/1917 - 07/11/2021)

Từ 104 năm trước (07/11/1917 - 07/11/2021), Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại giành thắng lợi đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại, kỷ nguyên ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội hiện thực.

Bắt đầu từ nước Nga, với mục tiêu là giải phóng con người khỏi mọi hình thức áp bức của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc, mang lại cơm áo, tự do, bình đẳng, hạnh phúc cho nhân dân; từ đây, chủ nghĩa xã hội hiện thực như vầng dương bừng sáng giữa đêm tối, nhanh chóng lan tỏa trên khắp các châu lục.

Với ý nghĩa đó, ngày 06 tháng 11 năm 2021, tổ GDCT – Khoa LLCB – Trường Đại học Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề: “Tinh thần cách mạng Tháng Mười Nga bất diệt”.

Về tham dự sinh hoạt Hội nghị chuyên đề của tổ GDCT,  có PGS.TS. Chu Đình Lộc – P.BT Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; TS. Võ Văn Dũng – Phó trưởng phòng QLKH; TS. Trần Thị Yên Ninh - Trưởng khoa LLCB cùng toàn thể giảng viên của tổ GDCT và giảng viên đang tham gia giảng dạy các môn LLCT trong Nhà trường. Hội nghị sinh hoạt chuyên đề đã lắng nghe hai báo cáo của TS. Trần Thị Yên Ninh và TS. Vũ Thị Kim Oanh.

Toàn cảnh Hội nghị chuyên đề "Cách mạng Tháng Mười Nga bất diệt"

Với báo cáo “Hành trình của khát vọng”, TS. Trần Thị Yên Ninh đã làm nổi bật được những thành tựu và ý nghĩa to lớn của cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Từ đó một lần nữa khẳng định và tin tưởng về hành trình đi lên CNXH của loài người.

Ở báo cáo “Cách mạng Tháng Mười Nga – Giá trị thực tiễn trường tồn, khai sáng cho nhân loại, Việt Nam”, TS. Vũ Thị Kim Oanh khẳng định những giá trị mang tính thực tiễn, trường tồn với thời gian của cách mạng Tháng Mười Nga đối với nhân loại. Đặc biệt, báo cáo nhấn mạnh sức ảnh hưởng của cuộc cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam.

Sau gần hai giờ lắng nghe báo cáo và thảo luận sôi nổi về những giá trị to lớn của cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, Hội nghị sinh hoạt chuyên đề của tổ GDCT kết thúc tốt đẹp.

Có thể nói, đây là chủ đề mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Hội nghị sinh hoạt chuyên đề tháng 11 là cơ hội để giảng viên các môn LLCT đang giảng dạy tại trường Đại học Khánh Hòa cùng nhau ngồi lại, chia sẻ những vấn đề vừa mang tính chuyên môn, vừa mang tính học thuật đầy bổ ích. Với tinh thần đó, đồng thời gợi ý và định hướng cho những Hội nghị sinh hoạt chuyên môn sắp tới những chuyên đề mới thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy và nghiên cứu bộ môn.

Nguyễn Hữu Anh

 

 
Khoa Lý luận Cơ bản