Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Lý luận cơ bản ❯ Chi tiết
       
  31/03/2020 16:55        

Giới thiệu

Tính đến năm học 2019 - 2020, với 23 cán bộ giảng viên (04 tiến sĩ, 03 NCS, 15 thạc sĩ, 01 cử nhân), Khoa Lý luận cơ bản biên chế 3 tổ bộ môn: tổ Giáo dục Chính trị, tổ Tâm lý – Giáo dục, tổ Giáo dục Thể chất – Công tác đội. 

Hiện nay, Khoa có nhiệm vụ quản lí và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, các hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học các chuyên ngành theo Điều lệ trường Đại học và mục tiêu, chương trình đào tạo, quy chế hoạt động của trường Đại học Khánh Hòa.
Đáp ứng chuẩn hóa chất lượng giáo dục - đào tạo bậc đại học và nhu cầu của xã hội, Khoa Lý luận cơ bản nỗ lực xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên giỏi về chuyên môn, tâm huyết với nghề nghiệp cùng với tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học hiện đại, nâng cao chất lượng đào tạo. Khoa Lý luận cơ bản đã và đang đào tạo những thế hệ sinh viên có trình độ, kỹ năng và tinh thần nhiệt huyết phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Ngay trong năm học đầu tiên sau khi trường Đại học Khánh Hoà được thành lập (2015 - 2016), Khoa đã đạt danh hiệu “Khoa vững mạnh xuất sắc”, “Tổ Công đoàn Khoa vững mạnh xuất sắc”. Kế thừa và phát huy thế mạnh của mình, cùng với sự nỗ lực của cán bộ quản lý và đội ngũ giảng viên, liên tiếp những năm học sau đó, khoa luôn đi đầu trong phong trào thi đua của nhà trường. Năm học 2018 - 2019 vừa qua, Khoa đạt danh hiệu “Lao động xuất sắc”, “Tổ Công đoàn Khoa vững mạnh xuất sắc”.

Trong năm học mới 2019 - 2020, trong bản giao ước thi đua, Khoa Lý luận cơ bản tiếp tục cam kết giữ vững danh hiệu thi đua đã đạt được, các tổ chuyên môn phấn đấu đạt từ danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên. Đặc biệt, năm học này, có 03 cán bộ giảng viên đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Tập thể giảng viên Khoa Lý luận cơ bản

 
Khoa Lý luận Cơ bản