Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Ngoại ngữ ❯ Chi tiết
       
  13/05/2020 08:03        

Quy trình công tác khoa Ngoại ngữ

1. Chức năng nhiệm vụ 

2. Mục tiêu chất lượng

3. Sơ đồ tổ chức

4. Quy trình công tác 

- Bộ quy trình ISO các khoa

- QT.01 Phân công lao động

- QT.02 Theo dõi hoạt động dạy học

- QT.03 Tổ chức hội giảng

- QT.04 Thỉnh giảng

- QT.05 Hướng dẫn giảng viên tập sự

- QT.06 Thực tập tốt nghiệp ngoài sư phạm

- QT.07 Ra đề thi

- QT.08 Quản lý điểm thi

- Bộ tiêu chuẩn ISO của giảng viên Khoa Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 
Khoa Ngoại ngữ