Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Ngoại ngữ ❯ Chi tiết
       
  23/12/2016 08:36        

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ là một trong những đơn vị có thế mạnh của Nhà trường. Khoa được phân cấp đào tạo sinh viên chuyên ngữ thuộc các ngành Sư phạm Tiếng Anh, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và dạy ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên của trường Đại học Khánh Hoà.

Trong nhiều năm liền ở cả hai cơ sở, khoa Ngoại ngữ luôn tự hào được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc, đạt nhiều thành tích cao trong các phong trào đoàn thể, phong trào Đoàn thanh niên.

Kế thừa truyền thống, khoa Ngoại Ngữ luôn khẳng định vị thế của mình và phấn đấu phát triển trở thành một khoa đào tạo nguồn nhân lực tốt của trường Đại Học Khánh Hòa. Ban chủ nhiệm khoa xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức tốt các hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học và có quan hệ hợp tác tốt với các đơn vị đào tạo trong nước và nước ngoài. Cán bộ giảng viên thường xuyên được tham gia các khoá đào tạo, lớp tập huấn rèn luyện nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ ở trong và ngoài nước. Không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu đào tạo của nhà trường và nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.

Năm thành lập: 15/10/2015

Ngành đào tạo

Bậc Đại học: Ngôn ngữ Anh

Bậc Cao đẳng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Sư phạm Tiếng Anh

Giảng viên

Cử nhân: 03

Thạc sĩ: 22 

Tiến sĩ: 03

Đối tác chiến lược

Đối tác hợp tác quốc tế

 

------------------------------------------------------------

Văn phòng Khoa Ngoại ngữ

Tầng 5, khu A, Cơ sở 1 Trường Đại học Khánh Hòa

Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang

Điện thoại: (058) 3 524 330 - Email: knn@ukh.edu.vn

 

 
Khoa Ngoại ngữ