Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Ngoại ngữ ❯ Danh sách tin
Một số lỗi sai thường gặp của người học khi sử dụng từ vựng chỉ màu sắc Hán-Việt trong quá trình giao thoa văn hóa Việt-Trung
21/04/2020

Trong quá trình giao thoa văn hóa Việt - Trung, hiện tượng dùng sai các từ vựng Hán -Việt chỉ màu sắc có hai trường hợp: một là hình thức ngôn ngữ của từ vựng chỉ màu sắc hoàn toàn giống nhau, nhưng ý nghĩa không giống nhau; hai là từ ngữ Hán - Việt chỉ màu sắc có nội hàm ý nghĩa đặc trưng, riêng biệt.

Cải tiến phương pháp chép chính tả để tạo ngữ cảnh trong dạy ngữ pháp cho sinh viên ngành Tiếng Anh của trường Đại học Khánh hoà
01/04/2020

Ngữ pháp trong ngữ cảnh liên quan đến việc dạy và học ngữ pháp thông qua ngữ cảnh của tình huống mà lời nói được sử dụng. Ngữ pháp này tập trung vào hình thức, ngữ nghĩa và cách sử dụng ngôn ngữ. Người học có thể sử dụng được các nguyên tắc ngữ pháp hiệu quả hơn trong giao tiếp nếu được học chúng trong ngữ cảnh. Vì vậy dạy ngữ pháp qua ngữ cảnh sẽ giúp người học lĩnh hội được cấu trúc của ngôn ngữ.

“Học bằng Hành” – Mô hình học bằng trải nghiệm với môn Văn học Anh
16/03/2020

Khi nghe nói “Học bằng Hành” có thể hầu hết ta thường nghĩ học đi đôi với hành, nghĩa là thực hành ngay sau khi được học lý thuyết, và giáo viên thường cho học sinh hoặc sinh viên bài tập thực hành ngay tại lớp hoặc bài tập về nhà. Thực tế không phải vậy, trong Giáo học pháp có một thuyết về học gọi là “Học bằng Hành” (Learning by doing) hay còn có tên gọi khác là học bằng trải nghiệm (experiential learning).

Strengths and weaknesses of speech acts
05/01/2020

When teaching and learning language for successful communication, we can not ignore the role of discourse analysis. Among the approaches to discourse, text and interaction, speech act theory is found to be an important approach to discourse analysis.

Élaboration d’un plan pour un exposé oral – une étape difficile mais incontournable
17/05/2019

Suite au texte précédent sur les deux premières étapes de préparation d’un exposé oral, nous allons présenter la troisième phase extrêmement important pour la réussite de l’exposé : élaboration d’un plan définitif clair et cohérent. Cette étape essentielle permet d’organiser et de mettre en ordre les informations sélectionnées. Il structure les différentes parties qui seront abordées. Sans le plan, on risque de présenter dans la confusion les idées à l’oral.

Exposé oral : Quelles sont les étapes nécessaires avant l’élaboration d’un plan?
15/05/2019

Pour qu’un exposé ou un discours réussisse, il faut bien le préparer. Plus on pense à se préparer tôt, plus le taux de réussite augmente.

Dẫn nhập các yếu tố văn hoá Hán vào việc giảng dạy từ vựng môn Khẩu ngữ tiếng Trung cho sinh viên khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Khánh Hoà
18/03/2019

Việc giảng dạy từ vựng là một trong những điểm then chốt và quan trọng của môn khẩu ngữ trình độ trung cấp.

Năng lực tự học - vấn đề cấp thiết giúp sinh viên thành công
17/01/2019

Trong quá trình nâng cao chất lượng dạy và học tại Đại Học Khánh Hòa, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, chúng tôi quan tâm đặc biệt đến việc nâng cao chất lượng học và nhất là nâng cao chất lượng tự học của sinh viên

Comment utiliser les supports audiovisuels pour renforcer l’efficacité d’un exposé oral ?
21/11/2018

La prise de parole en public constitue une des exigences indispensables pour les gens dans la vie quotidienne, dont les enseignants et les étudiants.

Nâng cao kỹ năng mềm của sinh viên qua các bài học Tiếng Anh Thương mại
15/10/2018

Kỹ năng mềm đóng vai trò quan trọng đối với sinh viên trong môi trường công việc ngày nay ở thời đại toàn cầu hóa.

Khoa Ngoại ngữ