Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Sư phạm ❯ Chi tiết
       
  31/07/2020 19:51        

Công khai môn học năm 2020 -2021

1. Công khai môn học ngành Sư phạm Ngữ văn

 

 

2. Công khai môn học ngành Sư phạm Toán học

 

 

3. Công khai môn học ngành Sư phạm Vật lý

 

 

4. Công khai môn học ngành Giáo dục Tiểu học

 

 
Khoa Sư phạm