Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Sư phạm ❯ Chi tiết
       
  08/08/2021 16:34        

Công khai môn học năm học 2021 - 2022

1. Công khai môn học ngành Giáo dục Tiểu học

 

 

2. Công khai môn học ngành Sư phạm Ngữ văn

 

 

3. Công khai môn học ngành Sư phạm Toán học

 

 

4. Công khai môn học ngành Sư phạm Vật lý

 

 
Khoa Sư phạm