Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Sư phạm ❯ Danh sách tin
Tổ chức hoạt động dạy học môn Lý thuyết dinh dưỡng thông qua ứng dụng phần mềm Vietnam Eiyokun
19/06/2018

Bài viết mô tả quy trình tổ chức hoạt động dạy học môn Lý thuyết dinh dưỡng có ứng dụng phần mềm Vietnam Eiyokun và quá trình dạy và cho đối tượng là SV ngành Kinh tế gia đình.

Cơ chế tạo nghĩa hàm ẩn của thành ngữ trong ca dao người Việt
24/01/2018

Bài viết trình bày 3 cơ chế tạo nghĩa hàm ẩn (phổ biến) của thành ngữ trong ca dao của người Việt, đó là cơ chế chuyển nghĩa ẩn dụ, cơ chế chuyển nghĩa hoán dụ và cơ chế chuyển nghĩa so sánh.

Xây dựng kỹ năng quản lý thời gian cho sinh viên cao đẳng, đại học
28/11/2017

Bài viết nhằm góp phần xây dựng kĩ năng quản lí thời gian cho sinh viên cao đẳng và đại học trong đào tạo theo học chế tín chỉ ngày nay. Kĩ năng quản lí thời gian bao gồm kỹ năng phân bổ nguồn lực thời gian, kĩ năng xây dựng kế hoạch, và kĩ năng kiểm soát nguồn lực thời gian. Đồng thời bài viết cũng giới thiệu các thói quen tích cực giúp sinh viên rèn luyện để đạt kết quả cao trong việc xây dựng kĩ năng quản lí thời gian của bản thân một cách hiệu quả.

|<<    <   
1[2]
   >    >>|
Khoa Sư Phạm