Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng

Khảo sát chất lượng chương trình đào tạo năm học 2019 - 2020 (Dành cho sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp)

11/04/2020
Nhằm không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của nhà trường, đáp ứng chuẩn đầu ra cũng như nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của xã hội. Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo các ngành học đang được đào tạo tại trường.
Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt giáo trình năm học 2019 - 2020
09/01/2020

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt giáo trình năm học 2019 - 2020

|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|
Phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Quản lý Khoa học
Phòng Truyền thông & Hợp tác Quốc tế
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Quản trị thiết bị và Dự án
Phòng Thanh tra Pháp chế & Bảo đảm chất lượng
Phòng Công tác sinh viên
|<<    <   
[1]2
   >    >>|