Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng

Quy chế Thi đua- khen thưởng của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019

13/12/2019
Quy chế Thi đua- khen thưởng của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019

Quyết định thành lập Ban và các tiểu ban sửa đổi chương trình đào tạo theo CDIO

11/12/2019
Quyết định thành lập Ban và các tiểu ban sửa đổi chương trình đào tạo theo CDIO

Quyết định về việc thành lập Ban và các tiểu ban Đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo

11/12/2019
Quyết định về việc thành lập Ban và các tiểu ban Đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo

Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2019

10/12/2019
Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình Giảng đường 1, cơ sở 1

08/12/2019
Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình Giảng đường 1, cơ sở 1

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình phòng 103B, cơ sở 1

08/12/2019
Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình phòng 103B, cơ sở 1

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2019-2020

08/12/2019
Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2019-2020

Quyết định về việc thay thế thành viên Hội đồng thi kết thúc học phần HK1, năm học 2019-2020

08/12/2019
Quyết định về việc thay thế thành viên Hội đồng thi kết thúc học phần HK1, năm học 2019-2020

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách Ban chỉ đạo thực tập cấp trường năm 2019-2020

08/12/2019
Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách Ban chỉ đạo thực tập cấp trường năm 2019-2020

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019

28/11/2019
Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019
Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi kết thúc học phần HK 1, năm học 2019 - 2020
02/11/2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi kết thúc học phần HK 1, năm học 2019 - 2020

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đối khớp điểm HK II, năm học 2018 - 2019
29/10/2019

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đối khớp điểm HK II, năm học 2018 - 2019

Quyết định về phân công GV phương pháp năm học 2019 - 2020
29/10/2019

Quyết định về phân công GV phương pháp năm học 2019 - 2020

Quyết định về việc thanh tra công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2019
29/10/2019

Quyết định về việc thanh tra công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
29/10/2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung nhân sự GVCN-CVHT năm học 2019-2020
24/10/2019

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung nhân sự GVCN-CVHT năm học 2019-2020

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi Tìm hiểu luật an ninh mạng năm 2018
23/10/2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi Tìm hiểu luật an ninh mạng năm 2018

Quyết định về việc thành lập Ban giám khảo cuộc thi Tìm hiểu luật an ninh mạng năm 2018
23/10/2019

Quyết định về việc thành lập Ban giám khảo cuộc thi Tìm hiểu luật an ninh mạng năm 2018

|<<    <   
1[2]345678
   >    >>|
Phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Quản lý Khoa học
Phòng Truyền thông & Hợp tác Quốc tế
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Quản trị thiết bị và Dự án
Phòng Thanh tra Pháp chế & Bảo đảm chất lượng
Phòng Công tác sinh viên
|<<    <   
[1]2
   >    >>|