Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác Y tế trường học

08/10/2019
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác Y tế trường học

Quyết định thành lập Hội đồng khoa học cấp khoa năm học 2019-2020

08/10/2019
Quyết định thành lập Hội đồng khoa học cấp khoa năm học 2019-2020

Quyết định về điều chỉnh nhân sự Hội đồng xét duyệt đề tài cấp cơ sở năm 2019-2020

08/10/2019
Quyết định về điều chỉnh nhân sự Hội đồng xét duyệt đề tài cấp cơ sở năm 2019-2020

Quyết định về thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường năm học 2017- 2018

08/10/2019
Quyết định về thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường năm học 2017- 2018

Quyết định về phân công GVCN-CVHT năm học 2019 - 2020

08/10/2019
Quyết định về phân công GVCN-CVHT năm học 2019 - 2020

Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra đầu vào trình độ tiếng Anh

07/10/2019
Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra đầu vào trình độ tiếng Anh

Quyết định thành lâp tổ thẩm định phí đề tài KH& CN năm học 2019-2020

07/10/2019
Quyết định thành lâp tổ thẩm định phí đề tài KH CN năm học 2019-2020

Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2019-2020

01/10/2019
Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2019-2020

Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra Công tác Cải cách hành chính năm 2019

18/09/2019
Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra Công tác Cải cách hành chính năm 2019
Quyết định công nhận kết quả thi đua tập thể, cá nhân năm học 2018-2019
17/09/2019

Quyết định công nhận kết quả thi đua tập thể, cá nhân năm học 2018-2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020
09/09/2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác đảm bảo An ninh, trật tự trường học
29/08/2019

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác đảm bảo An ninh, trật tự trường học

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt chế độ chính sách HS-SV
29/08/2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt chế độ chính sách HS-SV

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi đua-khen thưởng và kỷ luật HS-SV
29/08/2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi đua-khen thưởng và kỷ luật HS-SV

Quyết định về việc ban hành Quy định tuyển dụng viên chức Trường Đại học Khánh Hòa
26/08/2019

Quyết định về việc ban hành Quy định tuyển dụng viên chức Trường Đại học Khánh Hòa

|<<    <   
12[3]45678
   >    >>|
Phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Quản lý Khoa học
Phòng Truyền thông & Hợp tác Quốc tế
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Quản trị thiết bị và Dự án
Phòng Thanh tra Pháp chế & Bảo đảm chất lượng
Phòng Công tác sinh viên
|<<    <   
[1]2
   >    >>|