Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng

Quyết định về việc thành lập HĐ nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường năm 2018-2019

20/08/2019
Quyết định về việc thành lập HĐ nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường năm 2018-2019

Quyết định về việc thanh tra công tác ra đề thi, chấm thi, quản lý bài thi, điềm thi kết thúc học phần và chấm KLTN năm học 2018-2019

12/08/2019
Quyết định về việc thanh tra công tác ra đề thi, chấm thi, quản lý bài thi, điềm thi kết thúc học phần và chấm KLTN năm học 2018-2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình: cải tạo, sửa chữa phòng 103B

12/08/2019
Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình: cải tạo, sửa chữa phòng 103B

Quyết định về việc Ban hành quy định công tác ĐBCL GD của Trường Đại học Khánh Hòa

01/08/2019
Quyết định về việc Ban hành quy định công tác ĐBCL GD của Trường Đại học Khánh Hòa

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

10/07/2019
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018
Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định kinh phí Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp trường năm 2019 - 2020
01/07/2019

Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định kinh phí Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp trường năm 2019 - 2020

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách hội đồng tuyển sinh năm 2019
01/07/2019

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách hội đồng tuyển sinh năm 2019

Lịch trực hè năm 2019
21/06/2019

Lịch trực hè năm 2019

Thông báo Nghỉ lễ
18/06/2019

Thông báo Nghỉ lễ

Thư ngỏ Chiến dịch mùa hè xanh
18/06/2019

Thư ngỏ Chiến dịch mùa hè xanh

|<<    <   
123[4]5678
   >    >>|
Phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Quản lý Khoa học
Phòng Truyền thông & Hợp tác Quốc tế
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Quản trị thiết bị và Dự án
Phòng Thanh tra Pháp chế & Bảo đảm chất lượng
Phòng Công tác sinh viên
|<<    <   
[1]2
   >    >>|