Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng

Công khai các dự án đầu tư phát triển năm 2019 (Đợt 2)

17/06/2019
Công khai các dự án đầu tư phát triển năm 2019 (Đợt 2)

Công khai mức thu học phí năm học 2019-2020

17/06/2019
Công khai mức thu học phí năm học 2019-2020

Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm học 2019 - 2020

13/06/2019
Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm học 2019 - 2020

Danh sách GV coi thi THPT Quốc gia 2019

13/06/2019
Danh sách GV coi thi THPT Quốc gia 2019

Quyết định điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ 2017

11/06/2019
Quyết định điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ 2017

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp trường năm học 2018 - 2019

04/06/2019
Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp trường năm học 2018 - 2019
Quyết định thành lập các Hội đồng tốt nghiệp năm học 2018 - 2019
21/05/2019

Quyết định thành lập các Hội đồng tốt nghiệp năm học 2018 - 2019

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm ngữ văn
17/05/2019

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm ngữ văn

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo đại học ngành Sư phạm toán học
17/05/2019

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo đại học ngành Sư phạm toán học

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo đại học ngành Sư phạm Vật lý
17/05/2019

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo đại học ngành Sư phạm Vật lý

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành ngôn ngữ Anh
16/05/2019

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành ngôn ngữ Anh

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Việt Nam học, trình độ đại học
16/05/2019

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Việt Nam học, trình độ đại học

Quyết định thành lập Hội đồng và các Ban phục vụ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2019
24/04/2019

Quyết định thành lập Hội đồng và các Ban phục vụ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2019

|<<    <   
1234[5]678
   >    >>|
Phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Quản lý Khoa học
Phòng Truyền thông & Hợp tác Quốc tế
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Quản trị thiết bị và Dự án
Phòng Thanh tra Pháp chế & Bảo đảm chất lượng
Phòng Công tác sinh viên
|<<    <   
[1]2
   >    >>|