Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng

Quyết định thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị tin học và máy photocopy

04/04/2019
Quyết định thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị tin học và máy photocopy

Quyết định thành lập Ban tổ chức Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019

04/04/2019
Quyết định thành lập Ban tổ chức Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019

Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý tài sản năm 2019

04/04/2019
Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý tài sản năm 2019

Biên chế sự nghiệp 2017-2018 của Trường Đại học Khánh Hòa

26/03/2019
Biên chế sự nghiệp 2017-2018 của Trường Đại học Khánh Hòa

CÁC DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 2016-2020

26/03/2019
Thông tin tuyên truyền, triển khai thực hiện các dự án giai đoạn 2016-2020

Quyết định thành lập Ban biên tập và phân công phụ trách cổng thông tin điện tử

09/03/2019
Quyết định thành lập Ban biên tập và phân công phụ trách cổng thông tin điện tử

Quyết định thành lập các ban Hội thảo khoa học "Đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"

07/03/2019
Quyết định thành lập các ban Hội thảo khoa học "Đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"

Quyết định thành lập các ban Hội thảo khoa học cấp tỉnh "Tâm lý học đường - Thực trạng và giải pháp"

02/03/2019
Quyết định thành lập các ban Hội thảo khoa học cấp tỉnh "Tâm lý học đường - Thực trạng và giải pháp"

Quyết định điều chỉnh, bổ sung nhân sự các ban Hội thảo khoa học cấp trường năm 2019

27/02/2019
Quyết định điều chỉnh, bổ sung nhân sự các ban Hội thảo khoa học cấp trường năm 2019

Quyết định thành lập Ban xây dựng Dự án Trung tâm Nghiên cứu, trải nghiệm sáng tạo và khởi nghiệp

26/02/2019
Quyết định thành lập Ban xây dựng Dự án Trung tâm Nghiên cứu, trải nghiệm sáng tạo và khởi nghiệp

Quyết định thành lập Ban tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2019

21/02/2019
Quyết định thành lập Ban tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2019

Quyết định về điều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban thư ký, các tổ công tác chuyên trách tự đánh giá ĐBCLGD

20/02/2019
Quyết định về điều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban thư ký, các tổ công tác chuyên trách tự đánh giá ĐBCLGD
Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung nhân sự Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2017 - 2020
20/02/2019

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung nhân sự Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2017 - 2020

Quyết đinh thành lập các ban Hội thảo khoa học cấp trường năm 2019
19/02/2019

Quyết đinh thành lập các ban Hội thảo khoa học cấp trường năm 2019

Quyết định thành lập Đoàn tham gia các hoạt động giao lưu với trường THPT Nguyễn Trãi, Ninh Hòa năm 2019
26/01/2019

Quyết định thành lập Đoàn tham gia các hoạt động giao lưu với trường THPT Nguyễn Trãi, Ninh Hòa năm 2019

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu gói thầu A1
24/01/2019

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu gói thầu A1

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu thuốc tân dược
23/01/2019

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu thuốc tân dược

Quy trinh 8: Thu từ hoạt động cung ứng dịch vụ và thu khác
07/01/2019

Quy trinh 8: Thu từ hoạt động cung ứng dịch vụ và thu khác

Quy trình 7: Chi các chế độ học sinh, sinh viên
07/01/2019

Quy trình 7: Chi các chế độ học sinh, sinh viên

Quy trình 6: Thanh toán lương - Các khoản trích theo lương
07/01/2019

Quy trình 6: Thanh toán lương - Các khoản trích theo lương

|<<    <   
12345[6]78
   >    >>|
Phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Quản lý Khoa học
Phòng Truyền thông & Hợp tác Quốc tế
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Quản trị thiết bị và Dự án
Phòng Thanh tra Pháp chế & Bảo đảm chất lượng
Phòng Công tác sinh viên
|<<    <   
[1]2
   >    >>|