Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng

Quy trình 5: Thanh toán hoạt động mua sắm - Sửa chữa

07/01/2019
Quy trình 5: Thanh toán hoạt động mua sắm - Sửa chữa

Quy trình 4: Thanh toán các hoạt động chuyên môn

07/01/2019
Quy trình 4: Thanh toán các hoạt động chuyên môn

Quy trinh 3: Thanh toán công tác phí và đi học

07/01/2019
Quy trinh 3: Thanh toán công tác phí và đi học

Quy trình 2: Thu và Quản lý thu học phí

05/01/2019
Quy trình 2: Thu và Quản lý thu học phí

Quy trinh 1: Tạm ứng, Thanh - Quyết toán

05/01/2019
Quy trinh 1: Tạm ứng, Thanh - Quyết toán

Mục tiêu chất lượng

05/01/2019
Mục tiêu chất lượng

Quyết định thành lập Đoàn thanh tra công tác tự chủ và quản lý, cấp phát VBCC tại các trung tâm trực thuộc trường năm 2018

04/01/2019
Quyết định thành lập Đoàn thanh tra công tác tự chủ và quản lý, cấp phát VBCC tại các trung tâm trực thuộc trường năm 2018

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở

20/12/2018
Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở

Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2018

08/12/2018
Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2018

Quyết định thành lập Hội đồng khoa học cấp khoa

15/11/2018
Quyết định thành lập Hội đồng khoa học cấp khoa
Quyết định kiện toàn nhân sự cơ cấu tổ chức Tạp chí khoa học
07/11/2018

Quyết định kiện toàn nhân sự cơ cấu tổ chức Tạp chí khoa học

Quyết định thành lập Đoàn thanh tra công tác tuyển sinh năm 2018
06/11/2018

Quyết định thành lập Đoàn thanh tra công tác tuyển sinh năm 2018

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác khảo sát ý kiến phản hồi các bên liên quan
02/11/2018

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác khảo sát ý kiến phản hồi các bên liên quan

Quyết định thành lập Ban tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
26/10/2018

Quyết định thành lập Ban tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác nhập và quản lý điểm học kỳ 2, năm học 2017 - 2018
16/10/2018

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác nhập và quản lý điểm học kỳ 2, năm học 2017 - 2018

Quyết định về điều chỉnh, bổ sung nhân sự ban và các tiểu ban sửa đổi chương trình đào tạo bậc đại học
11/10/2018

Quyết định về điều chỉnh, bổ sung nhân sự ban và các tiểu ban sửa đổi chương trình đào tạo bậc đại học

Quyết định về điều chỉnh, bổ sung tiểu ban nghiệm thu Chương trình đào tạo nghề du lịch ngắn hạn
11/10/2018

Quyết định về điều chỉnh, bổ sung tiểu ban nghiệm thu Chương trình đào tạo nghề du lịch ngắn hạn

Quyết định về việc điều chỉnh danh sách Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp năm 2018
10/10/2018

Quyết định về việc điều chỉnh danh sách Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp năm 2018

|<<    <   
123456[7]8
   >    >>|
Phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Quản lý Khoa học
Phòng Truyền thông & Hợp tác Quốc tế
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Quản trị thiết bị và Dự án
Phòng Thanh tra Pháp chế & Bảo đảm chất lượng
Phòng Công tác sinh viên
|<<    <   
[1]2
   >    >>|