Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng

Kết luận thanh tra: Về việc thanh tra tài chính Trường Đại Học Khánh Hòa

25/09/2018
KẾT LUẬN THANH TRA: Về việc thanh tra tài chính Trường Đại Học Khánh Hòa

Công khai quyết toán ngân sách 2017

28/08/2018
Công khai quyết toán ngân sách 2017

Công khai thực hiện các dự án giai đoạn 2016-2020

28/08/2018
Công khai thực hiện các dự án giai đoạn 2016-2020
|<<    <   
1234567[8]
   >    >>|
Phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Quản lý Khoa học
Phòng Truyền thông & Hợp tác Quốc tế
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Quản trị thiết bị và Dự án
Phòng Thanh tra Pháp chế & Bảo đảm chất lượng
Phòng Công tác sinh viên
|<<    <   
[1]2
   >    >>|