Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác

Thông báo số 284/TB-ĐHKH, ngày 26/4/2022 về việc khảo sát chất lượng hoạt động tư vấn, hỗ trợ và phục vụ người học năm học 2021-2022

17/08/2022
Thông báo số 284/TB-ĐHKH, ngày 26/4/2022 về việc khảo sát chất lượng hoạt động tư vấn, hỗ trợ và phục vụ người học năm học 2021-2022
Kế hoạch số 598/KH-ĐHKH ngày 12/8/2022 về việc triển khai thực hiện quy định công khai, năm học 2022-2023
15/08/2022

Kế hoạch số 598/KH-ĐHKH ngày 12/8/2022 về việc triển khai thực hiện quy định công khai, năm học 2022-2023

Báo cáo sô 366/BC-ĐHKH, ngày 30/5/2022 về sơ kết công tác BĐCL học kỳ 1 năm học 2021-2022
15/08/2022

Báo cáo sô 366/BC-ĐHKH, ngày 30/5/2022 về sơ kết công tác BĐCL học kỳ 1 năm học 2021-2022

Lịch thi học kỳ hè năm 2021- 2022
03/08/2022

Lịch thi học kỳ hè năm học 2021-2022 - Khoa Nghệ thuật

Lịch thi học kỳ hè năm 2021- 2022
03/08/2022

Lịch thi học kỳ hè năm học 2021-2022, Khoa Du lịch

Báo có sô 544/BC-ĐHKH, ngày 28/7/2022 về khảo sát chất lượng chương trình đào tạo năm học 2021-2022
02/08/2022

Báo có sô 544/BC-ĐHKH, ngày 28/7/2022 về khảo sát chất lượng chương trình đào tạo năm học 2021-2022

CÁC VĂN BẢN GỬI LẤY Ý KIẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN
29/07/2022

Để góp phần nâng cao chất lượng ban hành chính sách; phát huy dân chủ và huy động trí tuệ của tập thể. Trân trọng kính mời quý thầy cô, đồng nghiệp, các bạn sinh viên tham gia góp ý Dự thảo các văn bản thuộc lĩnh vực Khảo thí, bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục của Trường Đại học Khánh Hòa. Chân thành cảm ơn Quý vị!

Danh mục quy trình ISO 2022
13/06/2022

Danh mục quy trình ISO năm 2022 theo Hướng dẫn số 380/HD-ĐHKH, ngày 02/6/2022

Hướng dẫn xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiểu chuẩn ISO 9001:2015
13/06/2022

Hướng dẫn số 380/HD-ĐHKH, ngày 02/6/2022 về xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của trường ĐHKH.

Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí