Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  21/12/2018 16:26        

Kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp

Thực hiện công văn số 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10/7/2017 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Trường Đại học Khánh Hòa xây dựng, triển khai kế hoạch khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016 và 2017 và đã thu được những kết quả rất đáng ghi nhận. Dưới đây là các văn bản có liên quan:

 

Công văn số 2919/BGDĐT-GDĐH

 

Kế hoạch số 422/KH-ĐHKH-CTSV

Kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2016, 2017: 752/BC-ĐHKH

Kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2017, 2018: 1088/BC-ĐHKH

 
Công Tác Sinh Viên