Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  05/12/2019 00:00        

Các văn bản phòng Công tác sinh viên

SỐ KÝ HIỆU VĂN BẢN TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY
BAN HÀNH
421/TB-ĐHKH-CTSV Thông báo tuần sinh hoạt công dân cuối khoá 01/07/2020
     
312/KH-ĐHKH Quy chế miễn giảm KTX và chính sách ưu đãi UKH 2020 27/05/2020
273 /TB-ĐHKH-CTSV Thông báo Đối thoại sinh viên năm học 2019 - 2020 14/05/2020
222/KH-ĐHKH Đón sinh viên đi học trở lại sau nghỉ học do ảnh hưởng dịch bệnh covid 19 27/04/2020
1089/KH-ĐHKH  Kế hoạch Tổ chức cuộc thi "Sinh viên với ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp 2020"  19/12/2019
 1088/BC-ĐHKH  Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2018  19/12/2019
1087/TB-ĐHKH  Thông báo Tổ chức Hội nghị tổng kết CT ANTTTH 2019...  19/12/2019
1047/TB-ĐHKH-CTSV   Thông báo hướng dẫn đánh giá điểm rèn luyện HK1, 2019 - 2020 K1,2,3 và K43.44 05/12/2019 
833/QĐ-ĐHKH    Quyết định điều chỉnh phân công GVCN - CVHT 2019 - 2020 23/10/2019 
Kèm theo 884/BC-ĐHKH   Bảng chấm điểm công nhận đạt chuẩn ANTT 18/10/2019 
884/BC-ĐHKH   Bc Công nhận đạt chuẩn ANTT 2019 18/10/2019 
883/Ttr -ĐHKH  Tờ trình Công nhận đạt chuẩn ANTT 2019 18/10/2019 
881/QĐ-ĐHKH-CTSV Kế hoạch phối hợp tổ chức kỹ năng mềm 18/10/201
02/TB-CTSV   Thông báo đăng ký thông tin sinh viên ngoại trú 08/10 /2019
 789/QĐ-ĐHKH  Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác Y tế trường học 07/10/2019 
 785/QĐ-ĐHKH   Quyết định phân công GVCN - CVHT 2019 - 2020 04/10/2019 
777/QĐ -ĐHKH    Quyết định công nhận điểm rèn luyện K1, 2,3 HK2 năm học 2018 - 2019 04/10/2019 
776/QĐ -ĐHKH   Quyết định công nhận điểm rèn luyện K 43 - 44 HK2 năm học 2018 - 2019 04/10/2019  
 666/QĐ-ĐHKH  Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật HSSV 28/8/2019
 665/QĐ-ĐHKH  Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt chế độ chính sách HSSV  28/8/2019
 664/QĐ-ĐHKH  Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học 28/8/2019 
664/QĐ-ĐHKH  Kế hoạch  đón Tân sinh viên năm học 2019 - 2020 19/8/2019
 537/QĐ-ĐHKH  Quyết định thành lập Ban đón tiếp Tân sinh viên năm học 2019 - 2020 19/8/2019 
650/KH-ĐHKH-CTSV  Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2018 14/8/2019
528/QĐ-ĐHKH Quyết định thành lập Ban chỉ đạo khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2018 13/8/2019
649/KH-ĐHKH-CTSV  Kế hoạch tổ chức Tuần SHCD-HSSV năm học 2019-2020 (Kèm lịch học đầu khóa) 13/8/2019

 

 
Công Tác Sinh Viên