Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  14/01/2021 00:00        

Các văn bản phòng Công tác sinh viên

SỐ KÝ HIỆU VĂN BẢN TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY
BAN HÀNH
214/KH-ĐHKH  Kế hoạch cuộc thi sinh viên với ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp năm 2021 16/03/2021
(kèm theo214/KH-ĐHKH) Thể lệ cuộc thi sinh viên với ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp năm 2021 16/03/2021
198/TB-ĐHKH Thông báo tổ chức đối thoại sinh viên - thanh niên với lãnh đạo trường năm học 2020 - 2021 12/03/2021
195/BC-ĐHKH Báo cáo tham luận về công tác ĐB ANTT và XDPTTDBVANTO năm 2020 10/03/2021
01/KH-BYTTH KH đón sinh viên đi học trở lại sau thời gian học online để phòng chống covid 19 06/03/2021
192/QĐ-ĐHKH Quyết định quy định phân bổ mức học bổng năm học 2020 -2021 05/03/2021
140/BC-ĐHKH Báo cáo 5 năm thực hiện Quyết định  1051/QĐ-Ttg 04/03/2021
143/TB-ĐHKH Thông báo xét học bổng KKHT học kì 1 năm học 2020-2021 04/03/2021
113/TB-ĐHKH Thông báo xét chế độ chính sách học kì 1 năm học 2020 -2021 24/02/2021
132/TB-ĐHKH Thông báo hướng dẫn đánh giá rèn luyện sinh viên học kì 1 năm học 2020-2021 (khoá 5) 02/03/2021
46/TB-ĐHKH Chính sách ưu đãi cho Tân sinh viên năm 2021 19/01/2021
23/QĐ-ĐHKH V/v cho sinh viên nghỉ học để tham gia chuyên đề Kỷ năng mềm 14/01/2021
22/TB-ĐHKH Tổ chức  chuyên đề "service learning" và bồi dưỡng kiến thức kỷ năng mềm cho sinh viên 12/01/2021
941/KH-ĐHKH-CTSV Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức kỷ năng mềm cho sinh viên 31/12/2020
21/TB-CTSV Thông báo triển khai đánh giá rèn luyện học kỳ 1 2020 -2021 - Khoá:2,3,4 và 44,45 28/12/2020
20/TB-CTSV Thông báo triển khai phun thuốc diệt muỗi. 12/12/2020
870/BC-ĐHKH BC tình hình việc làm sinh viên  tốt nghiệp năm 2019 11/12/2020
866/KH-ĐHKH Triển khai đối thoại sinh viên với lãnh đạo trường năm học 2020 -2021 10/12/2020
848/KH-ĐHKH KH triển khai cấp ,phát thẻ sinh viên khoá 5 năm học 2020 -2021 04/12/2020
19/TB-CTSV Thông báo Hội nghị CTSV năm học 2020 -2021 25/11/2020
758/KH-ĐHKH KH Triển khai công tác tư vấn, hố trở HSSV khởi nghiệp năm học 2020 -2021 24/11/2020
757/KH-ĐHKH KH Triển khai hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm học 2020 -2021 24/11/2020
18/TB-CTSV Thông báo triển khai học và thi lấy GPLX A1 năm học 2020 -2021 16/11/2020
15/KH-BCD-ĐHKH  Kế hoạch Hội thi tìm Hiểu PTBVANTQ trong HSSV năm 2020 16/11/2020
14/TB-BCĐ-ĐHKH Thông báo Hội thi tìm Hiểu PTBVANTQ trong HSSV năm 2020 16/11/2020
13/TB-CTSV Triển khai công tác Đăng ký thông tin Ngoại trú 04/11/2020
853/KH-ĐHKH Quyết định phân công giảng viên làm công tác CN -CVHT năm học 2020 - 2021 26/10/2020
12/TB-CTSV Thông báo  về xét chế dộ chính sách cho HSSV năm học 2020 -2021 22/10/2020
642/QĐ-ĐHKH Kế hoạch Lễ trao bằng TN cho sinh viên TN 2020 và giao lư tân sinh viên K5 13/10/2020
625/QĐ-ĐHKH Thành lập Ban y tế trường học 08/10/2020
624/QĐ-ĐHKH Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác ANTT trường học 08/10/2020
Kèm theo QĐ 626/QĐ-ĐHKH Lịch sinh hoat tuần sinh hoạt công dân HSSV Đầu khoá (K5: 2020-2024) 01/10/2020
626/KH-ĐHKH Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV 2020 -2021 01/10/2020
08/TB-CTSV Thông báo triển khai công tác bảo hiểm y tế 2020 -2021 28/9/2020
07/TB-CTSV Thông báo triển khai công tác chủ nhiệm CVHT 2020-2021 25/9/2020
614/KH-ĐHKH Kế hoạch đón tiếp Tân sinh viên năm học 2020 -2021 24/09/2020
609/KH-ĐHKH Triển khai công tác phòng chống Covid19 đảm bảo an toàn đón sinh viên học tập tập trung  tại trường  09/09/2020
573/QĐ-ĐHKH Công nhận kết quả rèn luyện HK2 năm học 2019 -2020 (k2,k3,k4,k44.k45) 08/9/2020
569/QĐ-ĐHKH Thành lập Ban đón tiếp Tân sinh viên năm học 2020 -2021 08/9/2020
535/KH-ĐHKH Kế hoạch thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng và kỷ luật sinh viên năm học 2020-2021 03/9/2020
498/KH-ĐHKH Kế hoạch Khảo sát tình hình việc làm SV tốt nghiệp 2019 19/8/2020
509/QĐ-ĐHKH Quyết định BCĐ Khảo sát tình hình việc làm SV tốt nghiệp 2019 19/8/2020
phụ lục 2/488 Báo cáo tuần sinh hoạt công dân năm học 2019 - 2020 22/7/2020
Phụ lục 1 488 Báo cáo tuần sinh hoạt công dân năm hocj2019 - 2020 22/7/2020
488/BC-ĐHKH  Báo cáo tuần sinh hoạt công dân năm học 2019 - 2020 22/7/2020
444/QĐ-ĐHKH Quyết định thành lập BTC lễ trao bằng tốt nghiệp năm học 2019 - 2020 15/7/2020
04/CTSV Thông báo đánh giá rèn luyện sinh viên HKII năm học 2019 - 2020 14/07/2020
432/KH-ĐHKH Kế hoach tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp khoá 1ĐH và khoá 43CĐ năm học 2019 -2020 13/7/2020
421/TB-ĐHKH-CTSV Thông báo tuần sinh hoạt công dân cuối khoá 01/07/2020
03/CTSV Thông báo đánh giá rèn luyện sinh viên HKII năm học 2019 - 2020 K1 và K43 10/06/2020
312/KH-ĐHKH Quy chế miễn giảm KTX và chính sách ưu đãi UKH 2020 27/05/2020
273 /TB-ĐHKH-CTSV Thông báo Đối thoại sinh viên năm học 2019 - 2020 14/05/2020
222/KH-ĐHKH Đón sinh viên đi học trở lại sau nghỉ học do ảnh hưởng dịch bệnh covid 19 27/04/2020
1089/KH-ĐHKH  Kế hoạch Tổ chức cuộc thi "Sinh viên với ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp 2020"  19/12/2019
 1088/BC-ĐHKH  Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2018  19/12/2019
1087/TB-ĐHKH  Thông báo Tổ chức Hội nghị tổng kết CT ANTTTH 2019...  19/12/2019
1047/TB-ĐHKH-CTSV   Thông báo hướng dẫn đánh giá điểm rèn luyện HK1, 2019 - 2020 K1,2,3 và K43.44 05/12/2019 
833/QĐ-ĐHKH    Quyết định điều chỉnh phân công GVCN - CVHT 2019 - 2020 23/10/2019 
Kèm theo 884/BC-ĐHKH   Bảng chấm điểm công nhận đạt chuẩn ANTT 18/10/2019 
884/BC-ĐHKH   Bc Công nhận đạt chuẩn ANTT 2019 18/10/2019 
883/Ttr -ĐHKH  Tờ trình Công nhận đạt chuẩn ANTT 2019 18/10/2019 
881/QĐ-ĐHKH-CTSV Kế hoạch phối hợp tổ chức kỹ năng mềm 18/10/2019 
02/TB-CTSV   Thông báo đăng ký thông tin sinh viên ngoại trú 08/10 /2019
 789/QĐ-ĐHKH  Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác Y tế trường học 07/10/2019 
 785/QĐ-ĐHKH   Quyết định phân công GVCN - CVHT 2019 - 2020 04/10/2019 
777/QĐ -ĐHKH    Quyết định công nhận điểm rèn luyện K1, 2,3 HK2 năm học 2018 - 2019 04/10/2019 
776/QĐ -ĐHKH   Quyết định công nhận điểm rèn luyện K 43 - 44 HK2 năm học 2018 - 2019 04/10/2019  
 666/QĐ-ĐHKH  Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật HSSV 28/8/2019
 665/QĐ-ĐHKH  Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt chế độ chính sách HSSV  28/8/2019
 664/QĐ-ĐHKH  Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học 28/8/2019 
664/QĐ-ĐHKH  Kế hoạch  đón Tân sinh viên năm học 2019 - 2020 19/8/2019
 537/QĐ-ĐHKH  Quyết định thành lập Ban đón tiếp Tân sinh viên năm học 2019 - 2020 19/8/2019 
650/KH-ĐHKH-CTSV  Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2018 14/8/2019
528/QĐ-ĐHKH Quyết định thành lập Ban chỉ đạo khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2018 13/8/2019
649/KH-ĐHKH-CTSV  Kế hoạch tổ chức Tuần SHCD-HSSV năm học 2019-2020 (Kèm lịch học đầu khóa) 13/8/2019

 

 
Công Tác Sinh Viên