Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  21/09/2022 00:00        

Các văn bản phòng Công tác sinh viên

SỐ KÝ HIỆU VĂN BẢN TRÍCH YẾU NỘI DUNG
NGÀYBAN HÀNH
     

Ban hành kèm theo KH 714

Lịch  Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá"

 

714/KH-ĐHKH

Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên" năm học 2022 - 2023

21/9/2022

797/QĐ-ĐHKH

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK2 năm học 2021 -2022

05/9/2022

657/BC-ĐHKH

Báo cáo sơ kết công tác Đảm bảo ANTT trường học 6 tháng đầu năm 2022

31/8/2022

656/KH-ĐHKH

 Kế hoạch khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2021

31/8/2022

646/KH-ĐHKH

Kế hoạch công tác y tế trường học năm học 2022 -2023

29/8/2022

771/QĐ-ĐHKH

Quyết định thành lập hội đồng xét duyệt chế độ chính sách sinh viên năm học 2022 -2023

24/8/2022

770/QĐ-ĐHKH

Quyết định thành lập hội đồng Thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên năm học 2022 -2023

24/8/2022

611/TB-ĐHKH

Thông báo xét chế độ chính sách cho sinh viên HK1 năm học 2022 -2023

17/8/2022

610/TB-ĐHKH

 Thông báo thực hiện công tác GVCN - CVHT năm học 2022 -2023

17/8/2022

365/KH-ĐHKH

Kế hoạch Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6/2022

30/5/2022

354/TB-ĐHKH

Thông báo làm bài thi hoạch sinh hoạt công dân cuối khoá 

25/5/2022

344/TB-ĐHKH

Thông báo tổ chức tuần sinh hoạt công dân cuối khoá

20/5/2022

325/TB-ĐHKH

Thông báo tổ chức chuyên đề bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên

13/5/2022

314/TB-ĐHKH

Thông báo v/v xét học bổng của Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải (Six Sences) Ninh Vân Bay

09/5/2022

350/QĐ-ĐHKH

Về việc điều chỉnh kết quả rèn luyện học kì I năm học 2021-2022 đối với sinh viên

lớp QTKD (KS-NH) K6B và VNH (Hướng dẫn du lịch) K6

06/5/2-22

312/TB-ĐHKH

Thông báo tổng hợp điểm rèn luyện toàn khoá và hoạt động kết nối phục vụ cộng đồng  của sinh viên 2021 -2022

06/5/2022

311/TB-ĐHKH

Thông báo hướng dẫn đánh giá rèn luyện sinh viên (K45,K3) HKII 2021 -2022

06/5/2022

310/TB-ĐHKH

Thông báo tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khoá 2021 -2022

06/5/2022

301/TB-ĐHKH

Thông báo khám sức khoẻ sinh viên cuối khoá

05/5/2022

256/TB-ĐHKH

Thông báo triển khai cuộc thi " S- Race 2022"

19/4/2022

255/TB-ĐHKH

Thông báo xét học bổng KKHT cho sinh viên HKI năm học 2021 - 2022 (đợt 2 : K5, K6)

18/4/2022

BB-ĐHKH

Biên bản đối thoại sinh viên/thanh niên năm học 2021 -2022

31/3/2022

247/TB-ĐHKH

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại buổi đối thoại sinh viên /Thanh niên năm học 2021 -2022

14/4/2022

246/TB-ĐHKH

Thông báo thực hiện thủ tục hành chính online cho sinh viên năm học 2021 -2022

14/4/2022

241/ĐHKH

Công văn v/v hỗ trợ các chuyên đề khởi nghiệp cho sinh viên

13/4/2022

115/TB-ĐHKH

Thông báo triển khai cho sinh viên đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 3/2022

22/02/2022

114/TB-ĐHKH

Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về hoạt động hỗ trợ đào tạo và phục vụ sinh viên năm học 2021-2022

22/02/2022

113/BC-ĐHKH

Đăng ký thi đua,khen thưởng ANTT trường học 2022

22/02/2022

112/ĐHKH

Tổng kết công tác xây dựng PTTDBVANTQ và đảm bảo ANTT năm 2021

22/02/2022

101/QĐ-ĐHKH

Quyết định ban hành quy chế miễn giảm tiền ở ký túc xá cho sinh viên năm học 2022 -2023

18/02/2022

87/TB-ĐHKH

Thông báo v/v xét chế độ chính sách HKII năm học 2021 -2022 cho sinh viên

16/02/2022

86/KH-ĐHKH

Kế hoạch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 10/2021 và tháng 02/2022

15/02/2022

72/KH-ĐHKH

Thông báo tổ chức gặp măt, đối thoại sinh viên của lãnh đạo trường năm học 2021 -2022

11/02/2022

71/TB-ĐHKH

Thông báo tổ chức Hội nghị gian ban công tác GVCN-CVHT năm học 2021 -2022

11/02/2022

07/KH-ĐHKH

Kế hoạch triển khai hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm 2022

06/01/2022

06/BC-ĐHKH

Báo cái kết quả hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm học 2020 - 2021

06/01/2022

1338/BC-ĐHKH

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2020

30/12/2021

1266/BC-ĐHKH

Báo cáo công tác sinh viên năm học 2020 - 2021 và định hướng CTSV 2021 - 2022

15/12/2021

1202/KH-ĐHKH

Kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ đào tạo và hỗ trợ sinh viên

07/12/2021

1009/QĐ-ĐHKH

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020 -2021 của sinh viên K5

16/11/2021

1016/KH-ĐHKH

Kế hoạch thu hồ sơ sinh viên nhập học 2021 -2022

10/11/2021

899/QĐ-ĐHKH

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020 -2021 của sinh viên K3,4 và K45

14/10/2021

kèm QĐ 889

 Danh sách và kết quả điểm rèn luyện K3

 

kèm QĐ 889

Danh sách và kết quả điểm rèn luyện K4

 

kèm QĐ 889

Danh sách và kết quả điểm rèn luyện K45

 

895/QĐ-ĐHKH

Quyết định phân công giảng viên làm công tác Chủ nhiệm - CVHT năm học 2021 -2022

12/10/2021

925/TB-ĐHKH

Thông báo xét xét chế độ chính sách HK 1 năm học 2021 -2022 cho sinh viên cho SV K6

11/10/2021

924/TB-ĐHKH

Thông báo xét học bổng KKHT HK2 năm học 2020 -2021 cho SV K3,4 & K45

11/10/2021

839/KH-ĐHKH

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân -HSSV năm học 2021 -2022

16/09/2021

829/TB-ĐHKH

Thông báo triển khai BHYT sinh viên 2021-2022

14/09/2021

828/KHĐHKH

Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2020

14/09/2021

825/TB-ĐHKH

Thông báo triển khai công tác GVCN -CVHT năm học 2021 -2022

13/09/2021

824/TB-ĐHKH

Thông báo thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên năm học 2021 -2022

13/09/2021

Đính kèm 499/QĐ-ĐHKH

Danh sách kết quả rèn luyện và hoạt động phục vụ cộng đồng toàn khoá (khoá 2 và khoá 44)

18/06/2021

499/QĐ-ĐHKH

Công nhận kết quả rèn luyện và hoạt động phục vụ cộng đồng toàn khoá (khoá 2 và khoá 44)

18/06/2021

   Đính kèm 489/QĐ-ĐHKH

 Danh sách và kết quả rèn luyện HK2 - 2020 -2021 sinh viên K44

16/6/2021

   Đính kèm 489/QĐ-ĐHKH

Danh sách và kết quả rèn luyện HK2 - 2020 -2021 sinh viên 2

16/6/2021

489/QĐ-ĐHKH

Công nhận kết quả rèn luyện HK2 2020 -2021 (khoá 2 và khoá 44)

16/6/2021

562/TB-ĐhKH

Thông báo v/v xét HBKKHT HK2 và khen thưởng năm học 2020-2021 cho SV K2, K44

01/06/2021

561/TB-ĐHKH

Thông báo triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong tình hình mới

01/06/2021

501/TB-ĐHKH

Thông báo "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khoá"

19/05/2021

481/TB-ĐHKH

Thông báo Khám sức khoẻ cho sinh viên cuối quá

17/05/2021

451/TB-ĐHKH

Thông báo hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện HK2 năm học 2020 -2021 (đối với SV K2,3,4 K44,45)

11/05/2021

431/TB-ĐHKH

Thông báo về phối hợp triển khai cuộc thi sinh viên với ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp 2021

04/05/2021

498/TB-ĐHKH

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại hội nghị đối thoại SV-TN với lãnh đạo NH: 2020 -2021

26/04/2021

367/TB/ĐHKH

Thông báo về việc xét HB KKHT HK1 năm học 2020 -2021 (K5)

16/04/2021

259/QĐ-ĐHKH

Quyết định công nhận Điểm rèn luyện HK1 2020 -2021 (K2,3,4 K44,45)

23/3/2021

132/TB-ĐHKH

Thông báo Đánh giá điểm rèn luyện HK1 2020 -2021 (K5)

22/3/2021

214/KH-ĐHKH

 Kế hoạch cuộc thi sinh viên với ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp năm 2021

16/03/2021

(kèm theo214/KH-ĐHKH)

Thể lệ cuộc thi sinh viên với ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp năm 2021

16/03/2021

198/TB-ĐHKH

Thông báo tổ chức đối thoại sinh viên - thanh niên với lãnh đạo trường năm học 2020 - 2021

12/03/2021

195/BC-ĐHKH

Báo cáo tham luận về công tác ĐB ANTT và XDPTTDBVANTO năm 2020

10/03/2021

01/KH-BYTTH

KH đón sinh viên đi học trở lại sau thời gian học online để phòng chống covid 19

06/03/2021

192/QĐ-ĐHKH

Quyết định quy định phân bổ mức học bổng năm học 2020 -2021

05/03/2021

140/BC-ĐHKH

Báo cáo 5 năm thực hiện Quyết định  1051/QĐ-Ttg

04/03/2021

143/TB-ĐHKH

Thông báo xét học bổng KKHT học kì 1 năm học 2020-2021

04/03/2021

132/TB-ĐHKH

Thông báo hướng dẫn đánh giá rèn luyện sinh viên học kì 1 năm học 2020-2021 (khoá 5)

02/03/2021

113/TB-ĐHKH

Thông báo xét chế độ chính sách học kì 1 năm học 2020 -2021

24/02/2021

109/QĐ-ĐHKH

Quyết định chế độ miễm tiền ở KTX cho sinh viên năm học 2021 -2022

22/01/2021

46/TB-ĐHKH

Chính sách ưu đãi cho Tân sinh viên năm 2021

19/01/2021

23/QĐ-ĐHKH

V/v cho sinh viên nghỉ học để tham gia chuyên đề Kỷ năng mềm

14/01/2021

22/TB-ĐHKH

Tổ chức  chuyên đề "service learning" và bồi dưỡng kiến thức kỷ năng mềm cho sinh viên

12/01/2021

941/KH-ĐHKH-CTSV

Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức kỷ năng mềm cho sinh viên

31/12/2020

21/TB-CTSV

Thông báo triển khai đánh giá rèn luyện học kỳ 1 2020 -2021 - Khoá:2,3,4 và 44,45

28/12/2020

20/TB-CTSV

Thông báo triển khai phun thuốc diệt muỗi.

12/12/2020

870/BC-ĐHKH

BC tình hình việc làm sinh viên  tốt nghiệp năm 2019

11/12/2020

866/KH-ĐHKH

Triển khai đối thoại sinh viên với lãnh đạo trường năm học 2020 -2021

10/12/2020

848/KH-ĐHKH

KH triển khai cấp ,phát thẻ sinh viên khoá 5 năm học 2020 -2021

04/12/2020

19/TB-CTSV

Thông báo Hội nghị CTSV năm học 2020 -2021

25/11/2020

758/KH-ĐHKH

KH Triển khai công tác tư vấn, hố trở HSSV khởi nghiệp năm học 2020 -2021

24/11/2020

757/KH-ĐHKH

KH Triển khai hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm học 2020 -2021

24/11/2020

18/TB-CTSV

Thông báo triển khai học và thi lấy GPLX A1 năm học 2020 -2021

16/11/2020

15/KH-BCD-ĐHKH

 Kế hoạch Hội thi tìm Hiểu PTBVANTQ trong HSSV năm 2020

16/11/2020

14/TB-BCĐ-ĐHKH

Thông báo Hội thi tìm Hiểu PTBVANTQ trong HSSV năm 2020

16/11/2020

13/TB-CTSV

Triển khai công tác Đăng ký thông tin Ngoại trú

04/11/2020

853/KH-ĐHKH

Quyết định phân công giảng viên làm công tác CN -CVHT năm học 2020 - 2021

26/10/2020

12/TB-CTSV

Thông báo  về xét chế dộ chính sách cho HSSV năm học 2020 -2021

22/10/2020

642/QĐ-ĐHKH

Kế hoạch Lễ trao bằng TN cho sinh viên TN 2020 và giao lư tân sinh viên K5

13/10/2020

625/QĐ-ĐHKH

Thành lập Ban y tế trường học

08/10/2020

624/QĐ-ĐHKH

Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác ANTT trường học

08/10/2020

Kèm theo QĐ 626/QĐ-ĐHKH

Lịch sinh hoat tuần sinh hoạt công dân HSSV Đầu khoá (K5: 2020-2024)

01/10/2020

626/KH-ĐHKH

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV 2020 -2021

01/10/2020

08/TB-CTSV

Thông báo triển khai công tác bảo hiểm y tế 2020 -2021

28/9/2020

07/TB-CTSV

Thông báo triển khai công tác chủ nhiệm CVHT 2020-2021

25/9/2020

614/KH-ĐHKH

Kế hoạch đón tiếp Tân sinh viên năm học 2020 -2021

24/09/2020

609/KH-ĐHKH

Triển khai công tác phòng chống Covid19 đảm bảo an toàn đón sinh viên học tập tập trung  tại trường 

09/09/2020

573/QĐ-ĐHKH

Công nhận kết quả rèn luyện HK2 năm học 2019 -2020 (k2,k3,k4,k44.k45)

08/9/2020

569/QĐ-ĐHKH

Thành lập Ban đón tiếp Tân sinh viên năm học 2020 -2021

08/9/2020

535/KH-ĐHKH

Kế hoạch thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng và kỷ luật sinh viên năm học 2020-2021

03/9/2020

498/KH-ĐHKH

Kế hoạch Khảo sát tình hình việc làm SV tốt nghiệp 2019

19/8/2020

509/QĐ-ĐHKH

Quyết định BCĐ Khảo sát tình hình việc làm SV tốt nghiệp 2019

19/8/2020

06/TB-CTSV

Thông báo nộp Hồ sơ xét CĐCS năm học 2020 2021 (SV K2,3,4. K44,45)

17/8/2020

phụ lục 2/488

Báo cáo tuần sinh hoạt công dân năm học 2019 - 2020

22/7/2020

Phụ lục 1 488

Báo cáo tuần sinh hoạt công dân năm hocj2019 - 2020

22/7/2020

488/BC-ĐHKH

 Báo cáo tuần sinh hoạt công dân năm học 2019 - 2020

22/7/2020

444/QĐ-ĐHKH

Quyết định thành lập BTC lễ trao bằng tốt nghiệp năm học 2019 - 2020

15/7/2020

04/CTSV

Thông báo đánh giá rèn luyện sinh viên HKII năm học 2019 - 2020

14/07/2020

432/KH-ĐHKH

Kế hoach tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp khoá 1ĐH và khoá 43CĐ năm học 2019 -2020

13/7/2020

421/TB-ĐHKH-CTSV

Thông báo tuần sinh hoạt công dân cuối khoá

01/07/2020

03/CTSV

Thông báo đánh giá rèn luyện sinh viên HKII năm học 2019 - 2020 K1 và K43

10/06/2020

312/KH-ĐHKH

Quy chế miễn giảm KTX và chính sách ưu đãi UKH 2020

27/05/2020

273 /TB-ĐHKH-CTSV

Thông báo Đối thoại sinh viên năm học 2019 - 2020

14/05/2020

222/KH-ĐHKH

Đón sinh viên đi học trở lại sau nghỉ học do ảnh hưởng dịch bệnh covid 19

27/04/2020

1089/KH-ĐHKH

 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi "Sinh viên với ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp 2020"

 19/12/2019

 1088/BC-ĐHKH

 Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2018

 19/12/2019

1087/TB-ĐHKH

 Thông báo Tổ chức Hội nghị tổng kết CT ANTTTH 2019...

 19/12/2019

1047/TB-ĐHKH-CTSV 

 Thông báo hướng dẫn đánh giá điểm rèn luyện HK1, 2019 - 2020 K1,2,3 và K43.44

05/12/2019 

833/QĐ-ĐHKH  

 Quyết định điều chỉnh phân công GVCN - CVHT 2019 - 2020

23/10/2019 

Kèm theo 884/BC-ĐHKH 

 Bảng chấm điểm công nhận đạt chuẩn ANTT

18/10/2019 

884/BC-ĐHKH 

 Bc Công nhận đạt chuẩn ANTT 2019

18/10/2019 

883/Ttr -ĐHKH

 Tờ trình Công nhận đạt chuẩn ANTT 2019

18/10/2019 

881/QĐ-ĐHKH-CTSV

Kế hoạch phối hợp tổ chức kỹ năng mềm

18/10/2019 

02/TB-CTSV 

 Thông báo đăng ký thông tin sinh viên ngoại trú

08/10 /2019

 789/QĐ-ĐHKH

 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác Y tế trường học

07/10/2019 

 785/QĐ-ĐHKH 

 Quyết định phân công GVCN - CVHT 2019 - 2020

04/10/2019 

777/QĐ -ĐHKH  

 Quyết định công nhận điểm rèn luyện K1, 2,3 HK2 năm học 2018 - 2019

04/10/2019 

776/QĐ -ĐHKH 

 Quyết định công nhận điểm rèn luyện K 43 - 44 HK2 năm học 2018 - 2019

04/10/2019  

 666/QĐ-ĐHKH

 Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật HSSV

28/8/2019

 665/QĐ-ĐHKH

 Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt chế độ chính sách HSSV 

28/8/2019

 664/QĐ-ĐHKH

 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học

28/8/2019 

664/QĐ-ĐHKH

 Kế hoạch  đón Tân sinh viên năm học 2019 - 2020

19/8/2019

 537/QĐ-ĐHKH

 Quyết định thành lập Ban đón tiếp Tân sinh viên năm học 2019 - 2020

19/8/2019 

650/KH-ĐHKH-CTSV

 Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2018

14/8/2019

528/QĐ-ĐHKH

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2018

13/8/2019

649/KH-ĐHKH-CTSV

 Kế hoạch tổ chức Tuần SHCD-HSSV năm học 2019-2020 (Kèm lịch học đầu khóa)

13/8/2019

 

 
Công Tác Sinh Viên