Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  23/12/2016 08:24        

Chức năng - nhiệm vụ

Phòng Công tác Sinh viên có trách nhiệm tham mưu cho Hiệu trưởng các vấn đề liên quan đến sinh viên, cụ thể:
1 Công tác Học sinh Sinh viên
- Phối hợp tuyên truyền công tác tuyển sinh; làm đầu mối tổ chức tiếp nhận sinh viên trúng tuyển, giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên ra trường, chuyển trường, chuyển về địa phương;
- Quản lý nề nếp học tập, tư tưởng của sinh viên, thực hiện việc đánh giá, phân loại sinh viên theo quy chế rèn luyện. Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong sinh viên. Tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác giáo dục tư tưởng chính trị, phong trào trong sinh viên;
- Xây dựng các văn bản phục vụ công tác quản lý sinh viên. Phối hợp với các phòng, ban, khoa, tổ của nhà trường trong việc quản lý sinh viên. Quản lý hồ sơ sinh viên và thực hiện các chế độ chính sách, học bổng các loại với sinh viên;
- Quản lý sinh viên ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thực hiện các loại hình bảo hiểm và làm công tác bảo hiểm cho sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Quản lý học sinh học các lớp Sơ, Trung theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Quản lý thuốc và hồ sơ y tế toàn trường. Phụ trách công tác vệ sinh phòng dịch, khám bệnh và sơ cứu; giới thiệu viên chức và sinh viên đi bệnh viện tuyến trên. Thực hiện công tác bảo hiểm y tế cho sinh viên toàn trường.
2. Công tác quản lý sinh viên nội trú tại Ký túc xá (KTX)
- Tổ chức mọi hoạt động của KTX theo kế họach của nhà trường. Quản lý sinh viên KTX theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Quản lý cơ sở vật chất KTX sinh viên. Đảm bảo an ninh trật tự, việc tự học và sinh hoạt của sinh viên nội trú. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho sinh viên trong Ký túc xá;
- Phối hợp với lãnh đạo nhà trường và công an địa phương nơi KTX đóng để đảm bảo các điều kiện an ninh và trật tự xã hội. Tổ chức các Đội tự quản giúp việc đảm bảo an ninh, trật tự trong KTX.

(Trích Quy chế Tổ chức hoạt động Trường Đại học Khánh Hòa - Ban hành kèm theo Quyết định 298/QĐ-ĐHKH-TCCB ngày 8/5/2017)

 
Công Tác Sinh Viên