Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Phòng thực hành nghiệp vụ bar
12/08/2022

2. Vị Trí: Tầng 1 – Dãy nhà A – Cơ sở 2 – số 52 – Phạm Văn Đồng – Vĩnh Hải – Nha Trang – Khánh Hòa 3. Đơn vị quản lý: Khoa du lịch. 4. Năm sửa chữa: 2020 5. Diện Tích: 4,9 mx7,9m

Phòng thực hành nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch
12/08/2022

1. Tên: phòng thực hành nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch. 2. Vị Trí: Tầng 1 – Dãy nhà A – Cơ sở 2 – số 52 – Phạm Văn Đồng – Vĩnh Hải – Nha Trang – Khánh Hòa 3. Đơn vị quản lý: Khoa du lịch. 4. Năm sửa chữa: 2020 5. Diện Tích: 7,9mx7,9m

Phòng thực hành nghiệp vụ buồng phòng
10/08/2022

1. Tên: phòng thực hành nghiệp vụ buồng. 2. Vị Trí: Tầng 1 – Dãy nhà A – Cơ sở 2 – số 52 – Phạm Văn Đồng – Vĩnh Hải – Nha Trang – Khánh Hòa 3. Đơn vị quản lý: Khoa du lịch. 4. Năm sửa chữa: 2020 5. Diện Tích: 7,9mx7,9m

CÁC VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HOÀ
21/07/2022

các văn bản của trường đại học khánh hoà

Các văn bản tuyên truyền cải cách hành chính
21/07/2022

đây là các văn bản phục vụ cho mục đích tuyên truyền cải cách hành chính

Thông báo: Mời chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị máy tính, máy in, máy chiếu 2022
25/03/2022

Thông báo: Mời chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị máy tính, máy in, máy chiếu 2022

Thông báo: Mời chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo trì máy photocopy năm 2022
25/03/2022

Thông báo: Mời chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo trì máy photocopy năm 2022

Phòng Hành chính - Quản trị thiết bị