Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  19/05/2021 00:00        

Công văn về việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành

Công văn về việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành

Nhấp vào đây để xem chi tiết

 
Phòng Hành chính - Quản trị thiết bị